Nevyhnutným predpokladom svedectva kresťana je osobné poznanie Krista.
Milí priatelia, ste srdečne pozvaní na tohtoročný farský ples. Prajeme všetkým príjemnú zábavu. Organizátori