Naše dni by mal napĺňať obdiv za dobro, veľkodušnosť a odvahu, ktoré milujúci Boh do nás zasial.
Vrchy, lúky, rieky a more, vo všetkom objavuj prítomnosť Boha. On stvoril svet tak krásne.