Pánovo slovo je pravdivé; lebo on riekol a stalo sa, on rozkázal a všetko bolo stvorené.
Máj – mesiac Panny Márie a sv. Jozefa, príhovor