Ježišova veľkňazská modlitba je svedectvom jeho nevyčerpateľnej lásky k nám.
prežívanie osláv jubilejného roka zjavení vo Fatime...