V Eucharistii sa nám dáva sám Ježiš, chce nám pomáhať a povzbudzovať nás vždy, keď ho s vierou prijmeme do svojho srdca.
Prajeme Vám radostný prázdninový a dovolenkový čas.