Na 24. júna pripadá slávnosť Narodenia Jána Krstiteľa, patróna nášho farského kostola.
Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu.