Adventný čas je časom obnovy.
4.12.2016 - 11.12.2016
v kostole Najsvätejšej Trojice v Zálesí.