Každý je pozvaný k viere jedného Boha. Boh ponúka pravé šťastie, ale človek si Boha nevšíma.
blíži sa sviatok Všetkých svätých - zamyslenie