Boží Duch skúma hlbiny každého ľudského srdca.
Na webovej stránke KBS k dispozícii apoštolská exhortácia Svätého Otca Františka Amoris laetitia