FARSKÉ OZNAMY - 28. nedeľa v cezročnom období

od 15.10.2017 do 22.10.2017

 

Liturgický kalendár:

Utorok:    sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník

Streda:    sv. Lukáš, evanjelista

 

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
15.10.
  7:30  
  9:00 
10:30
 Za živých a + z rod. Vlčákovej, Neuhmarovej a Orlíkovej
 Zálesie: Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre rodinu
 Za farníkov
Pondelok 16.10. 18:30  + Milan Rojčík, rodičia z obidvoch strán a za duše, na ktoré si nikto nespomína
Utorok
17.10.
 
 Sv. omša nebude
Streda 18.10.
17:00
18:30 
 Zálesie: + rodičia, súrodenci, manžel a ostatní + z rodiny
 + rodičia Ján a Anna a ostatní + z rodiny
Štvrtok 19.10.
17:00
 
18:30
 Zálesie: Poďakovanie Pánu Bohu za 60 rokov života
 a prosba o Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre celú rodinu
 + Andrej a Anna Legrádyoví a syn Stanislav
Piatok
20.10.
7:00  
 + Helena Bírová
Sobota 21.10.
 10.00
 Za birmovancov
Nedeľa

22.10.

   7:30 
  9:00
10:30
 + rod. Barinková a Fíglová
 Zálesie: Za spásu duší živých a zomrelých z rodiny
 Za farníkov

 

  • Na budúcu nedeľu 22.10.2017 pri všetkých sv. omšiach bude zbierka na misie. Pán Boh odmeň.

  • V pondelok 16.10.2017 bude pred večernou svätou omšou Mariánske večeradlo.

  • Stretnutie pre všetkých birmovancov bude v stredu 18.10.2017 vo farskom kostole o 19.15 hod. Účasť všetkých birmovancov na stretnutiach je potrebná.

  • V piatok 20.10.2017 od 16.00 do 17.00 hod. bude sv. spoveď pre birmovancov a ich rodiny vo farskom kostole v Ivanke.

  • V piatok 20.10.2017 o 17.00 hod. prosíme rodičov birmovancov o pomoc pri upratovaní kostola k birmovke.

  • Na budúcu sobotu 21.10.2017 sa o 10.00 hod. bude v našej farnosti vysluhovať sviatosť birmovania. Prosíme o modlitby za birmovancov.

  • Spolok sv. Vojtecha pre svojich členov zaslal kalendár, podielovú knihu a DVD. Je potrebné si ich v najkratšom čase prevziať  a uhradiť členský poplatok za rok 2018 v sume 5 €.

  • Kto má záujem o odoberanie časopisov POSOL (ročné predplatné 8,50 €) a RUŽENEC (ročné predplatné 6 €), môže si ich objednať a uhradiť v sakristii.

  • V mesiaci október si zvlášť pripomíname úctu k Panne Márii prostredníctvom modlitby posvätného ruženca. Vo farskom kostole sa budeme modlievať posvätný ruženec pred večernou sv. omšou o 18.00 hod. a v kostole v Zálesí o 16.30 hod.

  • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 7 a v Zálesí skupina č. 1.