FARSKÉ OZNAMY - 5. pôstna nedeľa

od 18.3.2018 do 25.3.2018

 

Liturgický kalendár:

Pondelok:         sv. Jozef, ženích Panny Márie

Nedeľa:             Kvetná nedeľa – Nedeľa Utrpenia Pána

 

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
18.3.
   7:30 
 
  9:00 
10:30
 Poďakovanie Pánu Bohu pri životnom jubileu a prosba o Božie požehnanie
 pre živých z rodiny
 Zálesie: Za zdravie a Božiu pomoc pre mamu
 Za farníkov
Pondelok 19.3.
17:00
18:30
 Zálesie: Za + kolegov Petra, Alexandra a ostatných
 + Ľudmila, Bedřich a rodičia
Utorok
20.3.
   Sv. omša nebude
Streda 21.3.
17:00
18:30
 Zálesie: Za zdravie a Božiu pomoc pre Gabiku
 + Veronika a František Glasoví, Mária a Štefan Bódišoví, Margita a Jarmila
Štvrtok 22.3.
18:30
 + Ladislav, Jozef a Ema Holcingeroví
Piatok
23.3.
18:30  
 + Anna a Štefan Vlčákoví a za Božie požehnanie pre živých z rodiny
Sobota 24.3.
   7:00 
 + Milan Zátopek a za Božie požehnanie pre živých z rodiny
Nedeľa

25.3.

   7:30 
   9:00 
10:30
 Poďakovanie Pánu Bohu pri životnom jubileu a prosba o Božie požehnanie
 Zálesie: Poďakovanie Pánu Bohu pri životnom jubileu
 Za farníkov

 

 • Dnes 18.3.2018 sa uskutoční pravidelná celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 • Dnes 18.3.2018 o 15.00 hod sa vo farskom kostole aj v kostole v Zálesí modlíme krížovú cestu, na ktorú vás pozývame. Pobožnosť krížovej cesty sa modlíme aj v piatok vo farskom kostole 18.00 hod.

 • V pondelok 19.3.2018 bude pred večernou svätou omšou Mariánske večeradlo.

 • Budúca nedeľa je Kvetná nedeľa, čiže Nedeľa Utrpenia Pána, ktorou vstupujeme do Veľkého týždňa. Požehnanie ratolestí bude pri všetkých sv. omšiach.

 • Na Kvetnú nedeľu 25.3.2018 sa bude v našej farnosti vysluhovať sviatosť zmierenia:                 

v Zálesí                                                     od 14.00 hod. do 15.00 hod.

v Ivanke pri Dunaji                                    od 16.00 hod. do 18.00 hod.

Prosím Vás, aby ste využili túto možnosť, keď budú prítomní viacerí kňazi z  dekanátu.

 • Už tradične Vám dávame do pozornosti možnosť vysluhovania sv. zmierenia pre tých veriacich, ktorí sú imobilní alebo z vážnych dôvodov nemôžu prísť osobne na sv. spoveď

  do kostola. Im je adresovaná ponuka prijať sv. zmierenia priamo vo svojom príbytku. Táto ponuka sa týka veriacich, ktorí bývajú na území našej farnosti. Prosíme príbuzných, aby záujemcov o prijatie sv. zmierenia nahlásili v sakristiách našich kostolov. 

 • Stretnutie prvoprijímajúcich detí  bude v sobotu 7.4.2018 o 9.00 hod. vo farskom kostole. 

 • Aj v tomto roku Vás prosíme o poukázanie 2% svojej dane Občianskemu združeniu Sv. Jána Krstiteľa, ktoré sa snaží podporiť zachovanie kultúrnych a duchovných hodnôt, akou je aj národná kultúrna pamiatka kostol Sv. Jána Krstiteľa. Tlačivá sú k dispozícii v našich kostoloch a aj na farskej internetovej stránke. 

 • Katolícke hnutie žien Slovenska organizuje v pôstnom období 12.ročník podujatia PODEĽME SA! Podstatou podujatia je: delím sa, nedávam almužnu ale to, čo si odopriem. Zapojíme sa do tejto akcie na budúcu nedeľu 25.3.2018 po farskej sv. omši pred kostolom. Kto by chcel pomôcť pri príprave pôstneho pokrmu, môže sa prihlásiť u rodiny  Vondryskovej. Výťažok zo zbierky sa použije na dokončenie Krízového centra Vincentínium  Košice-Šaca, ktoré  bude slúžiť chudobným ženám s deťmi, rodinám a najzraniteľnejším z Košíc.

 • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 11 a v Zálesí skupina č. 5. Na budúcu sobotu 24.3.2018 o 9.00 hod. prosíme o väčšiu účasť farníkov na upratovaní kostola k Veľkonočným sviatkom vo farskom kostole, ako aj na filiálke. Za vašu pomoc ďakujeme.