Termín "birmovky"

 

Sviatosť birmovania

bude v našej farnosti  vysluhovaná

dňa  21.10.2017 o 10.00 hod.

vo farskom kostole.