Liturgický kalendár:

 • Štvrtok: Zelený štvrtok Pánovej večere
 • Piatok: Veľký piatok – Slávenie utrpenia a smrti Pána
 • Sobota: Biela sobota alebo Veľká sobota
 • Nedeľa: Veľkonočná nedeľa alebo nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
14.4.
   7:30
  9:00
10:30
+ z rodiny Šarmírovej a Hájekovej
Zálesie: Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre rodinu
Za farníkov
Pondelok 15.4.
 18:30
+ František Horňák a rodičia z obidvoch strán
Utorok
16.4.
 
Svätá omša nebude
Streda 17.4.
18:30
+ Rudolf a Lýdia a rodičia z obidvoch strán
Štvrtok 18.4.
17:00
18:30
Zálesie: + Milan
+ Juraj a Helena Hladkí
Piatok
19.4.
15:00
16:00
Obrady Veľkého piatku
Zálesie: Obrady Veľkého piatku
Sobota 20.4.
20:00
20:00
Za dobrodincov krížovej cesty
Zálesie: Poďakovanie za Božie požehnanie a prosba o dary Ducha Svätého
Nedeľa 21.4.
   7:30
   9:00
10:30
+ Karol, Mária, Ján, Helena a Štefan
Zálesie: Na úmysel darcu
Za farníkov

 

 • Ďakujem všetkým farníkom, ktorí sa zúčastnili na včerajšej brigáde.
 • Dnes na Kvetnú nedeľu 14.4.2019 sa bude v našej farnosti vysluhovať sviatosť zmierenia:
  • v Zálesí od 14,00 hod. do 15,00 hod.
  • v Ivanke od 16,00 hod. do 18,00 hod.
  • Prosím vás, aby ste využili túto možnosť, keď budú prítomní viacerí kňazi dekanátu.
 • V pondelok 15.4.2019 bude pred svätou omšou mariánske večeradlo.
 • Bohoslužby vo veľkom týždni:
  • Zelený štvrtok – bude sv. omša v Zálesí o 17,00 hod. a v Ivanke o 18,30 hod. Na pamiatku Pánovej večere, po sv. omši bude možnosť zotrvať v tichej poklone do 19,30 hod. a v Zálesí do 19,00 hod.
  • Veľký piatok – je deň slávenia utrpenia a smrti Pána. V tento deň sa neslávi Eucharistia – sv. omša, ale vykonávajú sa obrady, ktoré budú v Ivanke o 15,00 hod. a v Zálesí o 16,00 hod. Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. Na Veľý piatok o 20,00 hod. vás pozývame na krížovú cestu do farskej záhrady za kostolom. Prineste si prosím so sebou lampáše, alebo sviečky. Krížová cesta za kostolom bude otvorená k modlitbe na Bielu sobotu počas celého dňa, a na Veľkonočnú nedeľu po každej sv. omši.
  • Biela sobotu – začne rannou liturgiou hodín v Ivanke o 9,00 hod. a v Zálesí o 10,00 hod. a po nej bude vystavemná sviatosť Oltárna k poklone pri Božom hrobe až do 19,45 hod. Slávenie Veľkonočnej vigílie začne o 20,00 hod. v Ivanke aj v Zálesí.
 • Úplné odpustky počas Veľkonočného Trojdnia možno za obvyklých podmienok získať na Zelený štvrtok pri speve Tantum ergo, na Veľký piatok pri poklone svätému krížu a na Veľkonočnú vigíliu pri obnove krstných sľubov.
 • Na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania bude pri všetkých sv. omšiach farská ofera. Za váš milodsr Pán Boh odmeň.
 • Aj v tomto roku vás prosíme o poukázanie 2% z dane Občianskemu združeniu Sv. Jána Krstiteľa, ktoré sa snaží podporiť zachovanie kultúrnych a duchovných hodnôt, akou je aj kultúrna pamiatka – farský kostol. Tlačivá k poukázaniu 2% z dane za rok 2018 sú k dispozícii v našich kostoloch. Viac informácií nájdete na farskej internetovej stránke.
 • Dnes po farskej sv. omši bude 13. ročník podujatia PODEĽME SA! Výťažok zo zbierky podporí Centrum pre deti a rodiny DOMINIKA v Rožňave.
 • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 12 a v Zálesí skupina č. 6 Zároveň prosíme farníkov o pomoc pri uprataní kostolov po skončení bohoslužieb vo veľkom týždni.