Zelený štvrtok

svätá omša na pamiatku Pánovej večere

 • 18:30 – Ivanka pri Dunaji farský kostol
 • 17:00 – Filiálka Zálesie

Obrady Veľkého piatku

deň prísneho pôstu

 • 15:00 – Ivanka pri Dunaji farský kostol
 • 16:00 – Filiálka Zálesie

Biela sobota

ranná liturgia

 • 9:00 – Ivanka pri Dunaji farský kostol
 • 10:00 – Filiálka Zálesie
 • sviatosť Oltárna k poklone pri Božom hrobe vystavená až do 18:15

slávenie Veľkonočnej vigílie

 • 19:30 – Ivanka pri Dunaji farský kostol
 • 19:30 – Filiálka Zálesie

Veľkonočná nedeľa

 • 7:30, 10:30 – Ivanka pri Dunaji farský kostol
 • 9:00 – Filiálka Zálesie
Úplné odpustky počas Veľkonočného Trojdnia možno za obvyklých podmienok získať na Zelený štvrtok pri speve Tantum ergo, na Veľký piatok pri poklone svätému Krížu a na Veľkonočnú virgíliu pri obnove krstných sľubov.