Úmysly sv. omší:

Nedeľa
  5.5.

7:30
9:00
10:30

+ Jozef Kurčík, rodičia z obidvoch strán a zosnulí z rodiny Rizoňovej a Notovej
Zálesie:+ rodičia, sestra, švagor a Ján
Za farníkov
Pondelok   6.5.
18:30
+ František Vitáloš
Utorok
  7.5.
 
 Svätá omša nebude
Streda   8.5.
17:00
18:30
Zálesie: Poďakovanie Pánu Bohu za 80. rokov života a ochranu Panny Márie pre celú rodinu
+ Rudolf Boušek
Štvrtok   9.5. 17:00
18:30
Zálesie: + manžel, rodičia, starí rodičia a brat
+ Stanislav a Štefánia Korbašoví a za Božie požehnanie pre živých z rodiny
Piatok
 10.5.
18:30 + Vladimír Mery
Sobota  11.5.
7:00
+ rodičia Zlatica a Rudolf Nováčkoví a ostatní zosnulí z rodiny
Nedeľa  12.5.
7:30
9:00
10:30
Za zdravie a Božiu pomoc
Zálesie: + Ľudmila, Anton a Štefan Faktorovci
Za farníkov
  • V pondelok 6.5.2019 bude pred svätou omšou mariánske večeradlo.
  • Mesiac máj je tradične venovaný mariánskej úcte. Pred každou sv. omšou sa budeme modliť Litánie loretánske, srdečne vás pozývame na modlitbu k našej nebeskej Matke Márii.
  • V piatok 10.5.2019 po sv. omši o 19,15 hod. Vás pozývame do kaplnky sv. Rozálie, kde si v spoločnej modlitbe chceme vyprosovať Božie požehnanie, ochranu Panny Márie a obranu Michala archanjela pred zlom a úkladmi diabla.
  • V sobotu 11.5.2019 o 9,00 hod. bude vo farskom kostole stretnutie prvoprijímajúcich detí. Toto stretnutie sa týka len detí z Ivanky pri Dunaji.
  • Na budúcu nedeľu 12.5.2019 – nedeľu Dobrého pastiera bude zbierka na seminár Pán Boh odmeň za vašu štedrosť.
  • Bohoslovci s predstavenými Kňazského seminára v Bratislave pozývajú na deň otvorených dverí dňa 12.5.2019. Záujemcovia získajú bližšie informácie na stránke kňazského seminára.
  • Púť detí do Marianky bude 25.5.2019. Podrobné informácie a program získate na stránke Hnutia kresťanských spoločenstiev detí ERKO.
  • Prosíme lektorov, aby sa zapísali v sakristii farského kostola do zoznamu na ďalšie obdobie.
  • Bohuznámi obetoval na kostol v Zálesí 100 €. Pán Boh odmeň.
  • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 15 a v Zálesí skupina č. 9