Liturgický kalendár:

Pondelok:  Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej (ľubovoľná spomienka)
Utorok:      Sv. Mateja, apoštola (sviatok)
Štvrtok:     Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka (spomienka)

Úmysly sv. omší:

Nedeľa 12.5. 7:30
9:00
10:30
Za zdravie a Božiu pomoc
Zálesie: + Ľudmila, Anton a Štefan Faktoroví
Za farníkov
Pondelok   13.5. 18:30 + Ján, Valéria, Sven a Kent
Utorok 14.5. Svätá omša nebude
Streda 15.5. 17:00
18:30
Zálesie: + dcéra Anna
+ Vasiľ, Mikuláš a za zosnulých z rodiny Volčanovej a Varšíkovej
Štvrtok 16.5. 17:00
18:30
Zálesie: + Vincent Korbaš a súrodenci z obidvoch strán
Za Božie požehnanie, pomoc a ochranu Sedembolestnej Panny Márie pre náš národ a vlasť
Piatok 17.5. 7:00
16:00
+ rodičia a ostatní zosnulí z rodiny a za Božie požehnanie pre živých z rodiny
Spoveď prvoprijímajúcich detí z Ivanky, ich rodičov a príbuzných
Sobota  18.5. 10:00 Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny
Nedeľa  19.5. 7:30
9:00
10:30
+ Margita Gallová a rodičia z obidvoch strán
Zálesie: Na úmysel darcu
Za farníkov
  • Dnes pri všetkých sv. omšiach je zbierka na seminár. Pán Boh odmeň.
  • Dnes 12.5.2019 o 15,00 hod bude vo farskom kostole adorácia za kňazov.
  • V pondelok 13.5.2019 bude pred svätou omšou mariánske večeradlo.
  • Mesiac máj je tradične venovaný mariánskej úcte. Pred každou sv. omšou sa budeme modliť Litánie loretánske, srdečne vás pozývame na modlitbu k našej nebeskej Matke Márii.
  • V piatok 17.5.2019 o 16,00 hod. bude vo farskom kostole spoveď prvopijímajúcich detí z Ivanky, rodičov a príbuzných.
  • V sobotu 18.5.2019 o 10,00 hod. bude vo farskom kostole slávnosť prvého sv. prijímania detí z Ivanky. Pamätajme na deti a ich rodičov v našich modlitbách.
  • Na budúcu nedeľu 19.5.2019 pri sv. omšiach 7,30 a 10,30 bude zbierka na kostol v Ivanke, a pri sv. omši o 9,00 na kostol v Zálesí. Pán Boh odmeň.
  • Letný tábor organizovaný saleziánskym združením DOMKA sa uskutoční od 10.8 do 17.8.2019. Prihlasovať sa môžete od 12.5.2019 na stránke domka.ivanka.sk – viac informácií na plagáte na nástenke.
  • Koncom júna bude zápis na prípravu k prijatiu sviatosti birmovania. Prihlásiť sa môžu žiaci 7. 8. a 9. ročníka ZŠ a starší z Ivanky a Zálesia. Príprava začne v septembri tohto roka. Všetci, ktorí sa prídu zapísať na prípravu k sviatosti birmovania, a neboli pokrstení v našej farnosti si k zápisu prinesú krstný list, ktorý si vyžiadajú vo farnosti, kde boli pokrstení. Vybavenie krstného listu si nenechávajte prosím na poslednú chvíľu, tento doklad je podmienkou zapísania.
  • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 16 a v Zálesí skupina č. 1