Liturgický kalendár:

Úmysly sv. omší:

Nedeľa 19.5. 7:30
9:00
10:30
+ Margita Gallová a rodičia z obidvoch strán
Na úmysel darcu
Za farníkov
Pondelok 20.5. 18:30 + z rodiny Marekovej, Lackovej a Ružičkovej
Utorok 21.5. Svätá omša nebude
Streda 22.5. 18:30 + rodičia Tibor a Magdaléna a za zdravie a Božiu pomoc pre živých z rodiny
Štvrtok 23.5. 18:30 + z rodiny Varínovej, Vitálošovej a Takáčovej
Piatok 24.5. 16:00
17:00
18:30
Zálesie: Spoveď prvoprijímajúcich detí
Zálesie: + Dominik
+ Ján Borbély a rodičia z obidvoch strán
Sobota 25.5. 10:00 Zálesie: Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny
Nedeľa 26.5. 7:30
9:00
10:30
Na úmysel darcu
Zálesie: Na úmysel darcu
Za farníkov

 

 • Dnes pri sv. omšiach o 7,30 a 10,30 hod.  je zbierka na kostol v Ivanke, a pri sv. omši o 9,00 hod.  je zbierka na kostol v Zálesí. Pán Boh odmeň.
 • V pondelok 20.5.2019 bude pred svätou omšou mariánske večeradlo.
 • Mesiac máj je tradične venovaný mariánskej úcte. Pred každou sv. omšou sa budeme modliť Litánie loretánske, srdečne vás pozývame na modlitbu k našej nebeskej Matke Márii.
 • V piatok 24.5.2019 bude stretnutie prvoprijímajúcich detí v kostole v Zálesí: o 15,30 hod. nácvik a o 16,00 hod. sv. spoveď detí, rodičov a príbuzných.
 • V sobotu 25.5.2019 o 10,00 hod. bude v kostole v Zálesí slávnosť prvého sv. prijímania detí zo Zálesia. Pamätajme na deti a ich rodičov v našich modlitbách.
 • V sobotu 25.5.2019 o 18,00 hod. vás srdečne pozývame na koncert barokovej hudby do veľkej sály Kaštieľa.
 • Na budúcu nedeľu 26.5.2019 bude pri všetkých sv. omšiach zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh odmeň.
 • V pondelok 27.5.2019 od 8,00 do 20,00 hod. bude vo farskom kostole celodenná adorácia za rodiny.
 • Letný tábor organizovaný saleziánskym združením DOMKA sa uskutoční od 10.8 do 17.8.2019. Prihlasovať sa môžete od 12.5.2019 na stránke domka.ivanka.sk – viac informácií na plagáte na nástenke.
 • Koncom júna bude zápis na prípravu k prijatiu sviatosti birmovania. Prihlásiť sa môžu žiaci 7. 8. a 9. ročníka ZŠ a starší z Ivanky a Zálesia. Príprava začne v septembri tohto roka. Všetci, ktorí sa prídu zapísať na prípravu k sviatosti birmovania, a neboli pokrstení v našej farnosti si k zápisu prinesú krstný list, ktorý si vyžiadajú vo farnosti, kde boli pokrstení. Vybavenie krstného listu si nenechávajte prosím na poslednú chvíľu, tento doklad je podmienkou zapísania.
 • Bohuznámi obetovali na krížovú cestu 150 a 100 €, a na kostol v Zálesí 100 €. Pán Boh odmeň.
 • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 17 a v Zálesí skupina č. 2