• Štvrtok Nanebovstúpenie Pána – PRIKÁZANÝ SVIATOK
 • Sobota sv. Justína, mučeníka (spomienka)

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
26.5.
   7:30
  9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
Na úmysel darcu
Na úmysel darcu
Za farníkov
Pondelok 27.5.
 7:30
 8:00
Ivanka Na úmysel darcu
Celodenná poklona vo farskom kostole od 8:00 a ukončená o 20,00 hod. sviatostným požehnaním
Utorok
28.5.
 
Svätá omša nebude
Streda 29.5.
17:00
18:30
Zálesie
Ivanka
+ Karol Meško a ostatní zosnulí z rodiny
+ Štefan a Jozefína Hakloví
Štvrtok 30.5.
  8:00
17:00
18:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
+ Karol a Angela Morávkoví
+ Jozef Krištofič, rodičia z obidvoch strán a brat Ján
Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie
Piatok
31.5.
18:30 Ivanka Za živých a zosnulých z rodiny
Sobota   1.6.
  7:00
Ivanka Za Ružencové spoločenstvo
Nedeľa   2.6.   7:30

 9:00

10:30

Ivanka

Zálesie

Ivanka

+Lýdia, Juraj a Pavol

+ Poďakovanie Pánu Bohu za 60 rokov života a ochranu Panny Márie pre celú rodinu

Za farníkov

 • Dnes pri všetkých sv. omšiach je zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh odmeň.
 • V tomto týždni bola spustená nová internetová farská stránka. Vyslovujeme poďakovanie tvorcom stránky.
 • V pondelok 27.5.2019 od 8,00 do 20,00 hod. bude vo farskom kostole celodenná adorácia za rodiny.
 • V stredu 29.5.2019 bude pred svätou omšou mariánske večeradlo.
 • Mesiac máj je tradične venovaný mariánskej úcte. Pred každou sv. omšou sa budeme modliť Litánie loretánske, srdečne vás pozývame na modlitbu k našej nebeskej Matke Márii.
 • Vo štvrtok 28.5.2019 je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše budú v Ivanke o 8,00 a o 18,30 hod. a v Zálesí o 17,00 hod.
 • Na kostol v Ivanke sa vyzbieralo 1 466,81€ a na kostol v Zálesí 1 082,50 €. Pán Boh odmeň.
 • Letný tábor organizovaný saleziánskym združením DOMKA sa uskutoční od 10.8 do 17.8.2019. Prihlasovať sa môžete na stránke www.domka.ivanka.sk
 • Koncom júna bude zápis na prípravu k prijatiu sviatosti birmovania. Prihlásiť sa môžu žiaci 7. 8. a 9. ročníka ZŠ a starší z Ivanky a Zálesia. Príprava začne v septembri tohto roka. Všetci, ktorí sa prídu zapísať na prípravu k sviatosti birmovania, a neboli pokrstení v našej farnosti si k zápisu prinesú krstný list, ktorý si vyžiadajú vo farnosti, kde boli pokrstení. Vybavenie krstného listu si nenechávajte prosím na poslednú chvíľu, tento doklad je podmienkou zapísania.
 • Bohuznámi obetovali na kostol v Ivanke 30 a 20 €. Pán Boh odmeň.
 • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 18 a v Zálesí skupina č. 3