• Pondelok sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov (spomienka)
 • Streda sv. Bonifáca,biskupa a mučeníka (spomienka)
 • Piatok PRVÝ PIATOK V MESIACI
 • Nedeľa Zoslanie Ducha Svätého

Úmysly sv. omší:

Poďakovanie Pánu Bohu za 60 rokov života a ochranu Panny Márie pre celú rodinuZa farníkov

Nedeľa
2.6.
 7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
+ Lýdia, Juraj a Pavol
Poďakovanie Pánu Bohu za 60 rokov života a ochranu Panny Márie pre celú rodinu
Za farníkov
Pondelok 3.6.
17:00
18:30
Zálesie
Ivanka
+ Štefánia a Jozef Pastvoví
+ Ján Jánošík, rodičia z obidvoch strán a súrodenci a švagrovia
Utorok
4.6.
 
Svätá omša nebude
Streda 5.6.
18:30
Ivanka
+ rodičia, brat a ostatní zosnulí z rodiny a za uzdravenie tela a duše v rodine
Štvrtok 6.6.
18:30
Ivanka + Mária a Tibor Vargoví, Ján Mančuška a zosnulí z rodiny Jaslovskej
Piatok
7.6.
17:00
18:30
Zálesie
Ivanka
+ Ján Gľonda a ostatní zosnulí z rodiny
Na úmysel darcu
Sobota 8.6.
 7:00
Ivanka Poďakovanie Pánu Bohu za 50. rokov spoločného manželského života a prosba o Božie požehnanie pre celú rodinu
Nedeľa 9.6.
 7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
+ manžel a vnuk
Poďakovanie za dar života a prosba o pomoc pri prijímacích pohovoroch pre dcéru
Za farníkov
 • V pondelok 3.6.2019 bude pred svätou omšou mariánske večeradlo.
 • Spovedanie pred prvým piatkom:
Ivanka v pondelok a stredu
vo štvrtok a piatok
od 17,45 hod. do sv. omše
od 17,00 hod. do sv. omše
Zálesie
v pondelok a piatok
od 16,00 hod. do sv. omše
 • Koncom júna bude zápis na prípravu k prijatiu sviatosti birmovania. Prihlásiť sa môžu žiaci 7. 8. a 9. ročníka ZŠ a starší z Ivanky a Zálesia. Príprava začne
  v septembri tohto roka. Všetci, ktorí sa prídu zapísať na prípravu k sviatosti birmovania, a neboli pokrstení v našej farnosti si k zápisu prinesú krstný list,
  ktorý si vyžiadajú vo farnosti, kde boli pokrstení. Vybavenie krstného listu si nenechávajte prosím na poslednú chvíľu, tento doklad je podmienkou
  zapísania.
 • Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach o 7,30 hod. a 10,30 hod. v Ivanke a pri sv. omši o 9,00 hod. v Zálesí bude zbierka na kostoly. Pán Boh odmeň.
 • Bohuznámy obetoval na kostol v Zálesí 300 €. Pán Boh odmeň.
 • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 1 a v Zálesí skupina č. 4.