• Pondelok:  Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi (spomienka)
 • Utorok:  sv. Barnabáša, apoštola (spomienka)
 • Štvrtok:  Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza (sviatok)
 • Nedeľa: Najsvätejšej Trojice (slávnosť) – PATROCÍNIUM v Zálesí

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
9.6.
 7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
+ manžel a vnuk
Poďakovanie za dar života a prosba o pomoc pri prijímacích pohovoroch pre dcéru
Za farníkov
Pondelok 10.6.
18:30
Ivanka + Štefan a Helena Šimkoví a ostatní zosnulí z rodiny
Utorok
11.6.
 
Svätá omša nebude
Streda 12.6. 17:00
18:30
Zálesie
Ivanka
Na úmysel darcu
+ Augustín, rodičia z obidvoch strán a ostatní zosnulí z rodiny
Štvrtok 13.6.
18:30
Ivanka Poďakovanie Pánu Bohu za 70 rokov života a prosba o Božie požehnanie pre celú rodinu
Piatok
14.6.
18:30 Ivanka + Ladislav Belačič
Sobota 15.6.
 7:00
Ivanka + Bohuslava Hambálková a rodičia z obidvoch strán
Nedeľa 16.6.
 7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Ivanka
Zálesie
Za Božie požehnanie pre rodinu
Na úmysel darcu
Za farníkov
 • Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
 • Dnes 9.6.2109 pri sv. omši 7,30 a 10,30 hod. v Ivanke a pri sv. omši o 9,00 hod. v Zálesí bude zbierka na kostoly. Pán Boh odmeň.
 • Dnes 9.6.2019 o 15,00 hod. bude vo farskom kostole adorácia za kňazov.
 • Dnešnou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.
 • V pondelok 10.6.2019 bude pred svätou omšou mariánske večeradlo.
 • V piatok 14.6.2019 po sv. omši sa bude konať v Pastoračnom centre sv. Rozáliezápis na prípravu k prijatiu sviatosti birmovania. Na zápis sa dostaví dieťa ajs rodičom. Tí, ktorí neboli pokrstení v našej farnosti si k zápisu prinesú krstný list. Tento doklad je podmienkou zapísania.
 • V piatok 14.6.2019 po sv. omši o 19,15 hod. Vás pozývame do kaplnky sv. Rozálie, kde si v spoločnej modlitbe chceme vyprosovať Božie požehnanie, ochranu Panny Márie a obranu Michala  archanjela pred zlom a úkladmi diabla.
 • Na budúcu nedeľu 16.6.2019 na slávnosť Najsvätejšej Trojice slávime patrocínium v Zálesí.
  Sväté omše budú v Ivanke 7,30 a 9,00 hod. a v Zálesí hodová sv. omša 10,30 hod.  Po sv. omši bude farská ofera. Pán Boh odmeň.
 • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 2 a v Zálesí skupina č. 5