Liturgický kalendár:

  • Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (slávnosť) – PRIKÁZANÝ SVIATOK
  • Piatok: sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka (spomienka)

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
16.6.
 7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Ivanka
Zálesie
Za Božie požehnanie pre rodinu
Na úmysel darcu
Za farníkov
Pondelok 17.6.
18:30
Ivanka Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre celú rodinu
Utorok
18.6.
 
Svätá omša nebude
Streda 19.6. 18:30 Ivanka + Marián
Štvrtok 20.6.
8:00
17:00
18:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
+ Ferdinand a Magdaléna Guldánoví a rodičia z obidvoch strán
+ Viktor, Stanislav a Viera
Za farníkov
Piatok
21.6.
18:30 Ivanka + Ľudovít Múčka a rodičia z obidvoch strán
Sobota 22.6.
 7:00
Ivanka + z rodiny Baťovej a Fischerovej
Nedeľa 23.6.
 7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
Za kňazov, diakonov a bohoslovcov
Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre rodinu
Za farníkov
  • V pondelok 17.6.2019 bude pred svätou omšou mariánske večeradlo.
  • Od pondelka 17.6.2019 po sv. omšiach v Ivanke a od 20.6.2019 v Zálesí si môžete v sakristách zapísať úmysly sv. omší na mesiac júl a august.
  • Štvrtok 20.6.2019 je slávnosť Najsvätejšieho Tela a Krvi (Božie Telo). Je to prikázaný sviatok, sv. omše budú v Ivanke o 8,00 hod. a 18,30 hod. a v Zálesí o 17,00 hod. Svätá omša v Ivanke večer  o 18,30 hod. bude vo farskej záhrade krížovej cesty za kostolom, kde pripravíme aj oltáriky. Prosíme ochotných farníkov – mužov aj ženy o pomoc pri príprave oltárikov, ako aj všetkých  potrebných liturgických predmetov k svätej omši a k eucharisticej procesii.
  • Na budúcu nedeľu 23.6.2019 na slávnosť sv. Jána Krstiteľa slávime patrocínium v Ivanke. Hodová sv. omša bude o 10,30 hod. Po sv. omši bude farská ofera. Pán Boh  odmeň.
  • Zbierky na kostoly minulú nedeľu Ivanka 1 424,77 € a Zálesie 858,50 €. Pán Boh odmeň.
  • Bohuznámi na kostol v Ivanke obetovali 10, 15 a 20 €. Pán Boh odmeň.
  • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 3 a v Zálesí skupina č. 6