Liturgický kalendár:

 • Pondelok: Narodenie sv. Jána Krstiteľa (slávnosť)
 • Piatok:  Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (slávnosť)
 • Sobota:  sv. Petra a Pavla, apoštolov (slávnosť) – PRIKÁZANÝ SVIATOK

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
23.6.
 7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
Za kňazov, diakonov a bohoslovcov
Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre rodinu
Za farníkov
Pondelok 24.6.
18:30
Ivanka + Ján Kubínsky a rodičia + Jozef a František
Utorok
25.6.
 
Svätá omša nebude
Streda 26.6. 18:30 Ivanka + z rodiny Rotkovej a Dobrovodskej
Štvrtok 27.6.
18:30
Ivanka + Štefan a Mária Hrmeloví a Vladimír; + Ladislav a Eleonóra Bardošoví
Piatok
28.6.
18:30 Ivanka Na úmysel darcu
Sobota 29.6.
 7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
Poďakovanie Pánu Bohu za 10 rokov spoločného manželského života
Za farníkov
Nedeľa 30.6.
  7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
Za uzdravenie a Božiu pomoc v rodine
Na úmysel darcu
Za farníkov
 • Dnes 23.6.2019 na slávnosť sv. Jána Krstiteľa slávime patrocínium farského kostola v Ivanke. Po sv. omši bude farská ofera. Pán Boh odmeň.
 • Ďakujem všetkým farníkom, ktorí pomáhali pri organizácii slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.
 • V sakristiách kostolov si môžete zapísať úmysly sv. omší na mesiac júl a august.
 • V pondelok 24.6.2019 bude pred svätou omšou mariánske večeradlo.
 • V piatok 28.6.2019 na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho pozývame žiakov a študentov na sv. omšu a adoráciu ako poďakovanie za uplynulý školský rok.
 • Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby: Najmilší Ježišu, predpísanú na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • V sobotu 29.6.2019 na slávnosť sv. Petra a Pavla pri farskej sv. omši o 10,30 hod. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, posvätí zrekonštruované a nové priestory cirkevnej materskej škôlky Kráľovnej anjelov.
 • Vo štvrtok 4.7.2019, v predvečer sviatku sv. Cyrila a Metoda, vás pozývame o 18,00 hod. do kostola v Zálesí na ekumenickú slávnosť.
 • Bohuznámy na kostol v Zálesí obetoval 100 €. Pán Boh odmeň.
 • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 4 a v Zálesí skupina č. 7