Liturgický kalendár:

 • Utorok: Návšteva Panny Márie (sviatok)
 • Streda:  sv.Tomáša, apoštola (sviatok)
 • Piatok: sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov (slávnosť) – PRVÝ PIATOK V MESIACI
 • Sobota: PRVÁ SOBOTA V MESIACI – Fatimská sobota

 

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
30.6.
 7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
Za uzdravenie a Božiu pomoc v rodine
Na úmysel darcu
Za farníkov
Pondelok 1.7.
18:30
Ivanka + Stanislav Luža
Utorok
2.7.
 7:00
Ivanka Na úmysel darcu
Streda 3.7. 17:00
18:30
Zálesie
Ivanka
+ Michal a Katarína Faktoroví
+ Ján Földeš, rodičia a súrodenci
Štvrtok 4.7.
7:00
Ivanka + z rodiny Adamčákovej, Vitálošovej a Lipovskej
Piatok
5.7.
7:30
9:00
Ivanka
Zálesie
+ Cyril a Anton
+ rodičia Michal a Ľudmila
Sobota 6.7.
 7:00
Ivanka Za Ružencové spoločenstvo
Nedeľa 7.7.
  7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
Poďakovanie Pánu Bohu za 30 rokov spoločného manželského života
+ Adolf, rodičia a súrodenci z obidvoch strán
Za farníkov
 • V pondelok 1.7.2019 bude pred svätou omšou mariánske večeradlo.
 • Spovedanie pred prvým piatkom:

  Ivanka pri Dunaji

  Pondelok od 17:45 hod. do sv. omše
  Utorok od 6:30 hod. do sv. omše
  Streda od 17:45 hod. do sv. omše
  Štvrtok od 6:30 hod. do sv. omše
  Piatok od 7:00 hod. do sv. omše

  Zálesie
  Streda od 16:00 hod. do sv. omše
 • Vo štvrtok 4.7.2019, v predvečer sviatku sv. Cyrila a Metoda, vás pozývame o 18:00 hod. do kostola v Zálesí na ekumenickú slávnosť.
 • Bohuznámi na kostol v Ivanke obetovali 300, 20 € a na kostol v Zálesí 35 €. Pán Boh odmeň.
 • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 5 a v Zálesí skupina č. 8