Liturgický kalendár:

  • Štvrtok:  sv. Benedikta, opáta, patróna Európy (sviatok)

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
7.7.
 7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
Poďakovanie Pánu Bohu za 30 rokov spoločného manželského života
+ Adolf, rodičia a súrodenci z obidvoch strán
Za farníkov
Pondelok 8.7.
18:30
Ivanka + rodičia Anton a Marta a ostatní zosnulí z rodiny
Utorok
9.7.
Svätá omša nebude
Streda 10.7. 17:00
18:30
Zálesie
Ivanka
+ Jaroslav Kovalík, starí rodičia z obidvoch strán a ostatní zosnulí z rodiny
+ Emília Dobrovodská
Štvrtok 11.7.
7:00
Ivanka + z rodiny Šaušovej a Mravcovej
Piatok
12.7.
18:30 Ivanka + z rodiny Konštiakovej a Balejovej a za Božie požehnanie pre živých z rodiny
Sobota 13.7.
 7:00
Ivanka Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre celú rodinu
Nedeľa 14.7.
  7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
Za uzdravenie priateľa Petra
+ Pavol Drobena
Za farníkov
  • V pondelok 8.7.2019 bude pred svätou omšou mariánske večeradlo.
  • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 6 a v Zálesí skupina č. 9