Liturgický kalendár:

  • Pondelok: sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
  • Utorok: Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej (ľubovoľná spomienka)
  • Streda: sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov (spomienka)

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
14.7.
 7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
Za uzdravenie priateľa Petra
+ Pavol Drobena
Za farníkov
Pondelok 15.7.
18:30
Ivanka + Vojtech Marek
Utorok
16.7.
Ivanka Svätá omša nebude
Streda 17.7. 17:00
18:30
Zálesie
Ivanka
+ Rodičia Targošoví a Gáfrikoví a súrodenci z obidvoch strán
+ Ivan Zeman a za Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre živých z rodiny
Štvrtok 18.7.
7:00
Ivanka + Božena
Piatok
19.7.
18:30 Ivanka + Dušan, Jozef a rodičia
Sobota 20.7.
 7:00
Ivanka + Ladislav, Angela a Viera Čimoví
Nedeľa 21.7.
  7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
+ Magdaléna Pečuchová a rodičia z obidvoch strán
+ Rodičia Ondrej a Paulína Faktoroví a súrodenci
Za farníkov
  • V pondelok 15.7.2019 bude pred svätou omšou mariánske večeradlo.
  • Na budúcu nedeľu 21.7.2019 v Ivanke pri sv. omši 7,30 a 10,30 hod. a v Zálesí pri sv. omši o 9,00 hod. bude zbierka na kostoly. Pán Boh odmeň.
  • Bohuznámy darca na kostol  v Zálesí obetoval 100€. Pán Boh odmeň.
  • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 7 a v Zálesí skupina č. 1