Liturgický kalendár:

 • Pondelok:  sv. Magdalény (sviatok)
 • Utorok: sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy (sviatok)
 • Streda: sv. Jakuba, apoštola (sviatok)
 • Piatok: sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie (spomienka)
 • Sobota: sv. Gorazda a spoločníkov (spomienka)

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
21.7.
 7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
+ Magdaléna Pečuchová a rodičia z obidvoch strán
+ Rodičia Ondrej a Paulína Faktoroví a súrodenci
Za farníkov
Pondelok 22.7.
18:30
Ivanka + František, Martina a rodičia z obidvoch strán, a za Božie požehnanie pre živých z rodiny
Utorok
23.7.
Ivanka Svätá omša nebude
Streda 24.7. 17:00
18:30
Zálesie
Ivanka
+ rodičia Leopold a Anna, brat Ľubomír a ostatní zosnulí z rodiny a ochrana Panny Márie pre živých z rodiny
Na úmysel darcu
Štvrtok 25.7.
7:00
Ivanka + Jozef, Leoš, Pavol a Veronika
Piatok
26.7.
18:30 Ivanka Za Božie požehnanie pre živých z rodiny Liptákovej, Krakovskej a Zháňačovej
Sobota 27.7.
 7:00
Ivanka Za obrátenie v rodine
Nedeľa 28.7.
  7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
+ Tibor Kosiba a za Božie požehnanie pre živých z rodín
Poďakovanie za sviatosť manželstva
Za farníkov
 • Dnes 21.7.2019 v Ivanke pri sv. omši 7,30 a 10,30 hod. a v Zálesí pri sv. omši o 9,00 hod. je zbierka na kostoly. Pán Boh odmeň.
 • Stratili sa kľúče od Pastoračného centra, ktoré bývajú umiestnené sakristii kostola a slúžia pre farníkov, v prípade potreby použitia týchto priestorov. Prosíme vás,  ktorí ste si kľúče v predchádzajúcich dňoch zapožičali, o ich vrátenie.
 • V pondelok 22.7.2019 bude pred svätou omšou mariánske večeradlo.
 • Na budúci týždeň v pondelok 29.7.2019 vás pozývame na farskú púť k sv. Anne do Bernolákova. Večerná sv. omša bude v tento deň slúžená v kaplnke sv. Anny.   Farníci, ktorí by mali záujem zúčastniť sa farskej púte, môžu využiť dopravu autobusom, ktorý bude odchádzať o 17,15 hod. od kostola.
 • V sobotu 3. 8.2019 o 16,00 hod. vás pozývame na organový koncert Michala Malčovského do kaplnky pátrov Jezuitov.
 • Bohuznámy na kostol v Zálesí obetoval 100 €. Pán Boh odmeň.
 • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 8 a v Zálesí skupina č. 2