Liturgický kalendár:

 • Pondelok: sv. Marty (spomienka) – sv. omša bude v kaplnke sv. Anny v Bernolákove
 • Streda: sv. Ignáca z Loyoly, kňaza (spomienka)
 • Štvrtok:  sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
 • Piatok: PRVÝ PIATOK V MESIACI
 • Sobota: PRVÁ SOBOTA V MESIACI – Fatimská sobota

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
28.7.
 7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
+ Tibor Kosiba a za Božie požehnanie pre živých z rodín
Poďakovanie za sviatosť manželstva
Za farníkov
Pondelok 29.7.
18:30
Ivanka + Mária a Jozef, Branislav, Anna a Ignác – sv. omša bude v kaplnke sv. Anny v Bernolákove
Utorok
30.7.
Ivanka Svätá omša nebude
Streda 31.7. 18:30 Ivanka + Ján a Valéria, švagrovia a za Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre živých z rodiny
Štvrtok 1.8.
7:00
Ivanka Poďakovanie Pánu Bohu za 10 rokov spoločného manželského života a prosba o Božie požehnanie pre rodinu
Piatok
2.8.
17:00
18:30
Zálesie
Ivanka
+ rodičia Hermína a Ján
Poďakovanie za dar života detí a vnúčat a prosba o Božiu pomoc a ochranu
Sobota 3.8.
 7:00
Ivanka Za Ružencové spoločenstvo
Nedeľa 4.8.
  7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
Za Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre živých z rodiny
+ Dominik
Za farníkov

 

 • V pondelok 29.7.2019 vás pozývame na farskú púť k sv. Anne do Bernolákova. Večerná sv. omša bude v tento deň slúžená v kaplnke sv. Anny. Farníci, môžu využiť možnosť autobusovej dopravy s odchodom o 17:15 hod. od kostola.
 • Spovedanie pred prvým piatkom:
  • Ivanka pri Dunaji
   Pondelok: v kaplnke sv. Anny
   Streda: od 17:45 hod. do sv. omše
   Štvrtok: od 6:30 hod. do sv. omše
   Piatok: od 17:00 hod. do sv. omše
  • Zálesie
   Piatok – od 16:00 hod. do sv. omše
 • Minulú nedeľu pri sv. omšiach 7:30 a 10:30 hod. v Ivanke sa vyzbieralo na kostol 1 093,11 € a pri sv. omši o 9:00 hod. na kostol v Zálesí 728 €. Pán Boh odmeň.
 • Bohuznámy na kostol v Zálesíé obetoval 75 €. Pán Boh odmeň.
 • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 9 a v Zálesí skupina č. 3