Liturgický kalendár:

  • Pondelok:  Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme (ľubovoľná spomienka)
  • Utorok: PREMENENIE PÁNA (sviatok)
  • Štvrtok: sv. Dominika, kňaza (sviatok)
  • Piatok: sv. Terézie Benedikty od kríža, panny a mučenice, patrónky Európy (sviatok)
  • Sobota: sv. Vavrinca, diakona a mučeníka (sviatok)

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
4.8.
 7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
Za Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre živých z rodiny
+ Dominik
Za farníkov
Pondelok 5.8.
18:30
Ivanka + Jozef a Mária, Oľga a za Božie požehnanie pre živých z rodiny
Utorok
6.8.
Ivanka  Svätá omša nebude
Streda 7.8. 17:00
18:30
Zálesie
Ivanka
+ syn Juraj
+ Alžbeta Jungová
Štvrtok 8.8.
7:00
Ivanka + Jozef a Mária Tóthoví a ostatní zosnulí z rodiny
Piatok
9.8.
18:30 Ivanka Na úmysel darcu
Sobota 10.8.
 7:00
Ivanka + Vilma Čerňanská, Bedrich a Stanislava
Nedeľa 11.8.
  7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
Za zdravie a Božie požehnanie pre živých z rodiny
+ Mária Lisá
Za farníkov
  • V pondelok 5.8.2019 bude pred svätou omšou mariánske večeradlo.
  • Bohuznámy na kostol v Zálesí obetoval 150 €. Pán Boh odmeň.
  • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 10 a v Zálesí skupina č. 4