Liturgický kalendár:

  • Štvrtok:  Nanebovzatie Panny Márie (slávnosť) – PRIKÁZANÝ SVIATOK

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
11.8.
 7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
Za zdravie a Božie požehnanie pre živých z rodiny
+ Mária Lisá
Za farníkov
Pondelok 12.8.
18:30
Ivanka + z rodiny Verešovej, Liptákovej a Zháňačovej
Utorok
13.8.
Ivanka Svätá omša nebude
Streda 14.8. 17:00
18:30
Zálesie
Ivanka
+ Karol a Mária, Ján a Helena, Štefan a Ján
+ Alžbeta Hajzoková a ostatní zosnulí z rodiny a za Božie požehnanie pre živých z rodiny
Štvrtok 15.8.
8:00
17:00
18:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
Za Božie požehnanie pre rodinu
+ rodičia Vendelín a Helena
Ivanka Za farníkov
Piatok
16.8.
18:30 Ivanka + Izidor a Anna Lavrincoví, + Vasil a Elena Zozulákoví
Sobota 17.8.
 7:00
Ivanka + Ivan Kapinaj a ostatní zosnulí z rodiny
Nedeľa 18.8.
  7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
+ Ladislav a Helena Petroví a rodičia z obidvoch strán
Poďakovanie Pánu Bohu za 25 rokov spoločného manželského života
Za farníkov
  • V pondelok 12.8.2019 bude pred svätou omšou mariánske večeradlo.
  • Vo štvrtok 15.8.2019 je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše budú v Ivanke o 8,00 hod. a 18,30 hod. a v Zálesí o 17,00 hod.
  • Na budúcu nedeľu 18.8.2019 v Ivanke pri sv. omši 7,30 a 10,30 hod. a v Zálesí pri sv. omši o 9,00 hod. bude zbierka na kostoly. Pán Boh odmeň.
  • Vo farnosti Skalica od roku 2000 bola obnovená tradícia každoročne konať Loretánske dni vo farskom kostole sv. Michala. V tomto roku budú od pondelka 2.9.2019  každý deň, a v nedeľu 8.9.2019 budú zakončené slávnostnou sv. omšou. V stredu 4.9.2019 budem slúžiť sv. omšu s príležitostnou kázňou na tému: Panna Mária – Matka Božej milosti. V prípade záujmu zúčastniť sa, vás prosíme o zapísanie v sakristiách kostolov do 18.8.2019, aby sme mali čas zabezpečiť autobusovú prepravu.
  • Bohuznámy na kostol v Ivanke obetoval 300 €. Pán Boh odmeň.
  • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 11 a v Zálesí skupina č. 5