Liturgický kalendár:

  • Utorok: sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi (spomienka)
  • Streda: sv. Pia X. (spomienka)
  • Štvrtok: Panny Márie Kráľovnej (spomienka)
  • Sobota: sv. Bartolomeja, apoštola (sviatok)

sly sv. omší:

Nedeľa
18.8.
 7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
+ Ladislav a Helena Petroví a rodičia z obidvoch strán
Poďakovanie Pánu Bohu za 25 rokov spoločného manželského života
Za farníkov
Pondelok 19.8.
18:30
Ivanka Za zdravie, dary Ducha Svätého a Božie požehnanie pre rodiny
Utorok
20.8.
Ivanka Svätá omša nebude
Streda 21.8. 17:00
18:30
Zálesie
Ivanka
+ Anton a Margita Slučiakoví + Róbert a Paulína Fondrkoví
+ Dušan Vlach a ostatní zosnulí z rodiny
Štvrtok 22.8.
7:00
Ivanka Za Božie požehnanie pre novokňazov
Piatok
23.8.
18:30 Ivanka Za Božie požehnanie, pomoc a ochranu Sedembolestnej Panny Márie pre náš národ a vlasť
Sobota 24.8.
 7:00
Ivanka Za uzdravenie Andreja a pomoc Božiu
Nedeľa 25.8.
  7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
+ z rodiny Ottavovej a Pečuchovej, a za Božie požehnanie pre živých z rodín
Za Božie požehnanie pre otca pri životnom jubileu
Za farníkov
  • Dnes 18.8.2019 v Ivanke pri sv. omši 7,30 a 10,30 hod. a v Zálesí pri sv. omši o 9,00 hod. je zbierka na kostoly. Pán Boh odmeň.
  • V pondelok 19.8.2019 bude pred svätou omšou mariánske večeradlo.
  • Od pondelka 19.8.2019 po sv. omšiach v Ivanke a od 21.8.2019 v Zálesí si môžete v sakristách zapísať úmysly sv. omší na mesiac september a október.
  • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 12 a v Zálesí skupina č. 6