Liturgický kalendár:

  • Utorok: sv. Moniky (spomienka)
  • Streda: sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
  • Štvrtok: Mučenícka smrť sv. Jána Krstieľa (spomienka)

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
25.8.
 7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
+ z rodiny Ottavovej a Pečuchovej a za Božie požehnanie pre živých z rodín
Za zdravie a Božie požehnanie pre otca pri životnom jubileu
Za farníkov
Pondelok 26.8.
18:30
Ivanka + z rodiny Kosibovej a za Božie požehnanie pre živých z rodiny
Utorok
27.8.
Ivanka Svätá omša nebude
Streda 28.8. 17:00
18:30
Zálesie
Ivanka
Za zdravie, Božie požehnanie a pokoj v rodine
Za Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre živých z rodiny Beregházy
Štvrtok 29.8.
7:00
Ivanka + Rudolf a Jozefína Jungoví a rodičia z obidvoch strán
Piatok 30.8. 18:30 Ivanka Poďakovanie za dobrodenia a prosba o milosť dobrého života pre rodinu
Sobota 31.8.
 7:00
Ivanka Na úmysel darcu
Nedeľa 1.9.
  7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
Za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre Martina a celú rodinu
+ manžel a Vendelín
Za farníkov
  • V pondelok 26.8.2019 bude pred svätou omšou mariánske večeradlo.
  • Zbierky na kostoly minulú nedeľu: Ivanka 1 351,95 €, a Zálesie 807 €. Pán Boh odmeň.
  • V sakristiách kostolov si môžete zapísať úmysly sv. omší na september a október.
  • Bohuznámi na kostol v Zálesí obetovali 50, 50, 5 a 100 €. Pán Boh odmeň.
  • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 13 a v Zálesí skupina č. 7.