Liturgický kalendár:

 • Utorok:  sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi (spomienka)
 • Streda:  sv. Rozálie, panny – sv. omša bude ráno v kaplnke sv. Rozálie
 • Sobota: sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazova a mučeníkov (spomienka)
 • Nedeľa: SLÁVNOSŤ SV. ROZÁLIE, SPOLUPATRÓNKY NAŠEJ FARNOSTI – sv. omša bude v kaplnke sv. Rozálie

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
1.9.
 7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
Za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre Martina a celú rodinu
+ manžel a Vendelín
Za farníkov
Pondelok 2.9.
18:30
Ivanka + Štefan a Ondrej Grečmaloví
Utorok
3.9.
Ivanka Svätá omša nebude
Streda 4.9. 7:00 Ivanka + Ján Krištofič – 100. výročie narodenia;
sv. omša bude v kaplnke sv. Rozálie
Štvrtok 5.9.
17:00
18:30
Zálesie
Ivanka
+ Júlia
Za nenarodené dieťa a Božiu pomoc v rodine
Piatok 6.9. 17:00
18:30
Zálesie
Ivanka
+ Dominik
+ rodičia Tomáš a Anna Kovároví a Ján
Sobota 7.9.
 7:00
Ivanka Za Ružencové spoločenstvo
Nedeľa 8.9.
  7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
+ Mária Mišíková a ostatní zosnulí z rodiny
+ Magdaléna a Štefan Valloví a ostatní zosnulí z rodiny z obidvoch strán
Za farníkov
 • V pondelok 2.9.2019 bude pred svätou omšou mariánske večeradlo.
 • Spovedanie pred prvým piatkom:

  Ivanka pri Dunaji:
  Pondelok od 17,45 hod. do sv. omše
  Štvrtok od 17,00 hod. do sv. omše
  Piatok od 17,00 hod. do sv. omše

  Zálesie: Štvrtok od 16,00 hod. do sv. omše
  Piatok od 16,00 hod. do sv. omše

 • V pondelok 2.9.2019 po sv. omši bude stretnutie účastníkov farskej púte na Loretánske dni v Skalici, na ktorom budú oboznámení s programom.
 • V stredu 4.9.2019 na sv. Rozáliu bude sv. omša ráno o 7,00 hod. v kaplnke sv. Rozálie.
 • V nedeľu 8.9.2019 o 10,30 hod. bude slávnostná sv. omša v kaplnke sv. Rozálie. Prosíme farníkov o pomoc pri upratovaní kaplnky a jej okolia, a tiež o kvety, na výzdobu. Brigáda začne v sobotu 7.9.2019 o 9,00 hod. V tomto čase je možné priniesť aj kvety.
 • Koncom septembra bude zápis prvoprijímajúcich detí na prípravu k prijatiu sviatosti oltárnej. Prihlásiť sa môžu deti tretích a vyšších ročníkov ZŠ. Deti, ktoré neboli pokrstené v našej farnosti si k zápisu prinesú krstný list. Vyžiadajú si ho vo farnosti, kde boli pokrstení. Vybavenie krstného listu si nenechávajte prosím na poslednú chvíľu, tento doklad je podmienkou zapísania.
 • V piatok 13.9.2019 bude stretnutie birmovancov. Začneme sv. omšou. Prosíme tých, ktorí boli krstení v inej farnosti, a k prihláške ešte nepriložili krstný list, aby ho priniesli na stretnutie.
 • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 14 a v Zálesí skupina č. 8