Liturgický kalendár:

 • Pondelok: sv. Petra Clavera, kňaza (ľubovoľná spomienka)
 • Streda: CELODENNÁ VÝROČNÁ POKLONA v našej farnosti
 • Štvrtok: Najsvätejšieho mena Panny Márie (ľubovoľná spomienka)
 • Piatok: sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
 • Sobota: POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA (sviatok)
 • Nedeľa: SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, Patrónky Slovenska (slávnosť) 

   

   

 ZMENA:
z dôvodu nepriaznivého počasia sa
v NEDEĽU 8.9.219 svätá omša zo slávnosti svätej Rozálie
bude sláviť vo farskom kostole
,
nie na námestí svätej Rozálie.

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
8.9.
 7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
+ Mária Mišíková a ostatní zosnulí z rodiny
+ Magdaléna a Štefan Valloví a ostatní zosnulí z rodiny z obidvoch strán
Za farníkov, svätá omša bude vo farskom kostole
Pondelok 9.9.
18:30
Ivanka + z rodiny Vyskočovej a Galandákovej
Utorok
10.9.
Ivanka Svätá omša nebude
Streda 11.9. 18:30 Ivanka
od 10:00 do 18:25 hod., Celodenná výročná poklona vo farskom kostole
+Milan Gaman a rodičia z obidvoch strán a za Božie požehnanie pre živých z rodiny
Štvrtok 12.9.
7:00
17:00
Ivanka
Zálesie
+ za živé a zosnulé Márie našej farnosti
Za Božiu pomoc a ochranu pri pôrode
Piatok 13.9. 18:30 Ivanka Poďakovanie za milosti a dar života
Sobota 14.9.
 17:00
Ivanka Za chorých, trpiacich a zomierajúcich a za duše v očistci, na ktoré si nikto nespomína
Nedeľa 15.9.
  7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
Za Božie požehnanie pre rodičov a deti
+ manžel Karol, zosnulí z obidvoch strán a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Za farníkov
 • V piatok 13.9.2019 bude stretnutie birmovancov. Začneme sv. omšou. Prosíme tých, ktorí boli krstení v inej farnosti, a k prihláške ešte nepriložili krstný list, aby doklad o  krste priniesli na stretnutie.
 • V piatok 13.9.2019 po sv. omši o 19,15 hod. Vás pozývame do kaplnky sv. Rozálie, kde si v spoločnej modlitbe chceme vyprosovať Božie požehnanie, ochranu Panny   Márie a obranu Michala archanjela pred zlom a úkladmi diabla.
 • V sobotu 14.9.2019 na sviatok Povýšenia svätého kríža bude sv. omša v priestoroch za kostolom. Slávnosť začne pobožnosťou krížovej cesty cesty o 17,00 hod. a po jej  skončení bude slávenie sv. omše. Všetkých vás pozývam k účasti, na slávení tohto významného sviatku našej spásy.
 • Členom Spolku svätého Vojtecha, sú v sakristiách kostolov pripravené  k prevzatiu kalendár a podielová kniha. Pri prevzatí je potrebné uhradiť  členský poplatok na rok 2020 v sume 8 €.
 • Pozývame všetkých veriacich zúčastniť sa Národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína, ktorá sa bude konať 13. až 16. 9 2019. Národná púť vyvrcholí sv.  omšou v nedeľu 15. 9.2019 o 10,30 hod., počas ktorej prednesie homíliu Mons. Vladimír Fekete SDB, apoštolský prefekt v Azerbajdžane.  Na druhý deň 16.9.2019 bude v  Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne sláviť sv. omšu o 10,30 hod. bratislavský pomocný biskup  Mons. Jozef Haľko v rámci púte seniorov a chorých.
 • Národný pochod za život potrebuje ešte 400 dobrovoľníkov, ktorí by vedeli  pomôcť v rôznych tímoch od piatka 20.9. do nedele 22.9.2019. Dobrovoľníci  sa môžu  zaregistrovať na stránke www.pochodzazivot.sk.
 • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 15 a v Zálesí skupina č. 9.