Liturgický kalendár:

 • Pondelok:  sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov (spomienka)
 • Piatok: sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov (spomienka)
 • Sobota: sv. Matúša, apoštola a evanjelistu (sviatok)

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
15.9.
 7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
Za Božie požehnanie pre rodičov a deti
+ manžel Karol, zosnulí z obidvoch strán a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Za farníkov
Pondelok 16.9.
18:30
Ivanka + rodičia a brat a za uzdravenie tela a duše v rodine
Utorok
17.9.
Ivanka Svätá omša nebude
Streda 18.9. 17:00
18:30
Zálesie
Ivanka
+ rodičia Jozefína a Ján, súrodenci Viola, František a Jozef a ostatní zosnulí z rodiny Pavelovej a Pekárekovej
+ rodičia a súrodenci
Štvrtok 19.9. 17:00
18:30
Zálesie
Ivanka
Za pomoc pri štúdiu detí
+ Anna a František Meryoví a rodičia z obidvoch strán
Piatok 20.9. 18:30 Ivanka + rodičia a starí rodičia z obidvoch strán a sestra Mária
Sobota 21.9.
 7:00
Ivanka + z rodiny Gallovej, Bertovej a Zemanovej za za Božie požehnanie pre rodinu Mechurovú
Nedeľa 22.9.
  7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
+ Kamil a rodičia z obidvoch strán
Poďakovanie za 80 rokov života a prosba o Božie požehnanie pre Oľgu
Ivanka Za farníkov
 • Ďakujme všetkým farníkom, ktorí sa podieľali na príprave slávnosti Povýšenia Svätého Kríža.
 • V pondelok 16.9.2019 bude pred svätou omšou mariánske večeradlo.
 • Koncom septembra bude zápis prvoprijímajúcich detí na prípravu k prijatiu sviatosti oltárnej. Prihlásiť sa môžu deti tretích a vyšších ročníkov ZŠ. Deti, ktoré neboli  pokrstené v našej farnosti si k zápisu prinesú krstný list. Vyžiadajú si ho vo farnosti, kde boli pokrstení. Vybavenie krstného listu si nenechávajte prosím na poslednú  chvíľu, tento doklad je podmienkou zapísania.
 • V piatok 20.9.2019 bude stretnutie birmovancov. Začneme sv. omšou. Prosíme tých, ktorí boli krstení v inej farnosti, a k prihláške ešte nepriložili krstný list, aby doklad  o krste priniesli na stretnutie.
 • Na budúcu nedeľu 22.9.2019 bude zbierka na kostoly. V Ivanke pri sv. omšiach o 7,30 a 10,30 hod., a v Zálesí pri sv. omši o 9,00 hod. Pán Boh odmeň všetkým darcom.
 • Členom Spolku svätého Vojtecha, sú v sakristiách kostolov pripravené k prevzatiu kalendár a podielová kniha. Pri prevzatí je potrebné uhradiť členský poplatok na rok  2020 v sume 8 €.
 • Budúci víkend sa v Bratislave uskutoční tretí Národný pochod za život.
  V sobotu 21.9.2019 o 18,00 hod. bude svätá omša v Dóme sv. Martina. Po nej o 20.00 hod bude duchovno-kultúrny program v Incheba Expo Aréne.
  V nedeľu 22.9.2019 o 10,00 hod. v Incheba Expo Aréna bude svätá omša za účasti biskupov Slovenska.
  Vstup po obidva dni je voľný, parkovanie je zabezpečené priamo v areáli výstaviska.
  Národný pochod za život sa bude konať v nedeľu 22.9.2019 o 13,30 hod. na  Námestí slobody. Všetkých srdečne pozývame vyjadriť postoj za ochranu práva  na život  najmenších z nás. Podrobnosti nájdete na stránke pochodzazivot.sk
 • Spoločenstvo modlitieb matiek vás pozýva na Modlitbové trojdnie, ktoré sa  uskutoční 27.9. – 29.9.2019 o 17,00 hod. v kostole v Zálesí. Informácie na nástenke.
 • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 16 a v Zálesí skupina č. 1.