Liturgický kalendár:

 • Pondelok:   sv. Pia z Pietrelciny, kňaza (spomienka)
 • Piatok: sv. Vincenta de Paul, kňaza (spomienka) sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov (spomienka)

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
22.9.
 7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
+ Kamil a rodičia z obidvoch strán
Poďakovanie za 80 rokov života a prosba o Božie požehnanie pre Oľgu
Ivanka Za farníkov
Pondelok 23.9.
18:30
Ivanka + Michal Dic a rodičia Kuzmiakoví a ostatní zosnulí z rodiny
Utorok
24.9.
Ivanka Svätá omša nebude
Streda 25.9. 17:00
18:30
Zálesie
Ivanka
+ Margita, Pavol a Dušan
+ z roddiny Trunnerovej a + Mária a Štefan Vitálošoví
Štvrtok 26.9. 17:00
18:30
Zálesie
Ivanka
Poďakovanie za dar viery a Božie požehnanie pre rodinu
+ a živí z rodiny a poďakovanie Pánu Bohu za 55. rokov spoločného manželského života
Piatok 27.9. 18:30 Ivanka + Božena a František Štiglicoví
Sobota 28.9.
 7:00
Ivanka + Bohumil a Ružena Bednároví a ostatní zosnulí z rodiny
Nedeľa 29.9.
  7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
+ Irena a Štefan a syn Štefan a za Božie požehnanie pre živých z rodiny
+ Viktor, Eduard, Stanislav a Viera
Za farníkov
 • Dnes pri sv. omšiach 7,30 a 10,30 hod. v Ivanke a o 9,00 hod. v Zálesí budú zbierky na kostoly. Pán Boh odmeň.
 • Pozývame všetkých veriacich zúčastniť sa Národného pochodu za život, ktorý sa koná dnes 22.9.2019 na Námestí slobody v Bratislave so začiatkom o 13.30 hod., a  vyjadriť tak postoj za ochranu práva na život najmenších z nás.  Podrobnosti nájdete na stránke pochodzazivot.sk
 • V pondelok 23.9.2019 bude pred svätou omšou mariánske večeradlo.
 • V piatok 27.9.2019 bude stretnutie birmovancov. Začneme sv. omšou. Prosíme tých, ktorí boli krstení v inej farnosti, a k prihláške ešte nepriložili krstný list, aby doklad o krste priniesli na stretnutie.
 • V sobotu 28.9.2019 o 9,00 hod. bude v PC sv. Rozálie zápis detí na prípravu k prijatiu sviatosti oltárnej. Na zápis sa dostaví rodič s dieťaťom, ak dieťa nebolo krstené v našej farnosti, prinesú krstný list.
 • Spoločenstvo modlitieb matiek vás pozýva na Modlitbové trojdnie, ktoré sa uskutoční 27.9. – 29.9.2019 o 17,00 hod. v kostole v Zálesí. Info na nástenke.
 • Bohuzmámi na kostol v Zálesí obetovali 120€, 100€ a 100 €. Pán Boh odmeň.
 • Členom Spolku svätého Vojtecha, sú v sakristiách kostolov pripravené k prevzatiu kalenár a podielová kniha. Pri prevzatí je potrebé uhradiť členský poplatok na rok 2020 v sume 8 €.
 • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 17 a v Zálesí skupina č. 2.