Liturgický kalendár:

 • Pondelok: sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)
 • Utorok: Svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi (spomienka)
 • Streda: Svätých anjelov strážcov (spomienka)
 • Piatok: Svätého Františka Assiského (spomienka) – PRVÝ PIATOK V MESIACI
 • Sobota: PRVÁ SOBOTA V MESIACI – Fatimská sobota

 

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
29.9.
 7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
+ Irena a Štefan a syn Štefan a za Božie požehnanie pre živých z rodiny
+ Viktor, Eduard, Stanislav a Viera
Za farníkov
Pondelok 30.9.
18:30
Ivanka + rodičia z obidvoch strán a ostatní zosnulí z rodiny
Utorok
01.10.
Ivanka Svätá omša nebude
Streda 02.10. 17:00
18:30
Zálesie
Ivanka
Na úmysel darcu
+ Dušan Slávik
Štvrtok 03.10. 17:00
18:30
Zálesie
Ivanka
Za Božie požehnanie pre rodinu
+ Karol Ponduša a rodičia z obidvoch strán a ostatní zosnulí z rodiny
Piatok 04.10. 18:30 Ivanka + Peter, Viliam a rodičia z obidvoch strán a ostatní zosnulí z rodiny
Sobota 05.10.
 7:00
Ivanka Za Ružencové spoločenstvo
Nedeľa 06.10.
  7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
+ rodičia Slovákoví a sestra Ľubomíra
+ rodičia a starí rodičia z obidvoch strán a brat Anton
Za farníkov
 • V pondelok 30.9.2019 bude pred svätou omšou mariánske večeradlo.
 • Spovedanie pred prvým piatkom:
  • Ivanka pri Dunaji
   Pondelok od 17,45 hod. do sv. omše
   Streda od 17,45 hod. do sv. omše
   Štvrtok od 17,00 hod. do sv. omše
   Piatok od 17,00 hod. do sv. omše
  • Zálesie
   Streda od 16,00 hod. do sv. omše
   Štvrtok od 16,00 hod. do sv. omše
 • V budúcom týždni začína mesiac október, ktorý je v Cirkvi mesiacom svätého ruženca. Pozývame všetkých farníkov, osobitne rodičov s deťmi, aby sme si v spoločnej  modlitbe svätého ruženca vyprosovali potrebnú pomoc.  Modlitba sv. ruženca začína pol hodinu pred sv. omšou: v Ivanke o 18,00 hod.  a v Zálesí o 16,30 hod.
 • Minulú nedeľu sme mali zbierky na kostoly. V Ivanke 1 483,20 €  a v Zálesí 766 €. Pán Boh odmeň všetkým darcom.
 • Bohuzmámy na kostol v Ivanke obetoval 100 €, Pán Boh odmeň.
 • Členom Spolku svätého Vojtecha, sú v sakristiách kostolov pripravené k prevzatiu kalenár a podielová kniha. Pri prevzatí je potrebé uhradiť  členský poplatok na rok  2020 v sume 8 €.
 • Pre službu upratovania kostola v Ivanke aj v Zálesí hľadáme z radov farníkov nových členov do upratovacích skupín. Taktiež pred blížiacou sa zimou prosíme mužov o  vytvorenie skupín na zimnú údržbu okolia kostolov. Prihláste sa prosím v skaristiách kostolov.
 • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 18 a v Zálesí skupina č. 3.