Farské oznamy na 27. nedeľu v období cez rok od 6.10.2019 do 13.10.2019

Liturgický kalendár:

  • Pondelok:  Ružencovej Panny Márie
  • Piatok: sv. Jána XXIII., pápeža(ľubovoľná spomienka)

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
6.10.
 7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
+ rodičia Slovákoví a sestra Ľubomíra
+ rodičia a starí rodičia z obidvoch strán a brat Anton
Za farníkov
Pondelok 7.10.
18:30
Ivanka Poďakovanie Pánu Bohu za všetky dobrodenia
Utorok
8.10.
Ivanka Svätá omša nebude
Streda 9.10. 17:00
18:30
Zálesie
Ivanka
+ rodičia a bratia
Za duše zosnulých, na ktorých si nikto nespomína
Štvrtok 10.10. 17:00
18:30
Zálesie
Ivanka
+ Slávka a za Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre manžela a deti
+ Filoména a Nikodém
Piatok 11.10. 18:30 Ivanka + Štefan a a Anna Vlčákoví, rodičia z obidvoch strán a za Božie požehnanie pre živých z rodiny
Sobota 12.10.
 7:00
Ivanka + František Ševčík a rodičia z obidvoch strán
Nedeľa 13.10.
  7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
Za vieru, lásku a zdravie pre rodinu
Za zdravie a Božiu pomoc pre Michala a celú rodinu
Za farníkov
  • V pondelok 7.10.2019 bude pred svätou omšou mariánske večeradlo.
  • V októbri – mesiaci svätého ruženca, vás pozývame na spoločnú modlitbu svätého ruženca. Začína pol hodinu pred sv. omšou: v Ivanke o 18,00 hod. a v Zálesí o 16,30  hod.
  • V piatok 11.10.2019 bude stretnutie birmovancov. Začneme sv. omšou.
  • Na budúcu nedeľu 13.10.2019 bude zbierka na kostoly. V Ivanke pri sv. omšiach o 7,30 a 10,30 hod., a v Zálesí pri sv. omši o 9,00 hod. Pán Boh odmeň všetkým  darcom.
  • Bohuzmámy na kostol v Zálesí obetoval 50 €, Pán Boh odmeň.
  • Členom Spolku svätého Vojtecha, sú v sakristiách kostolov pripravené k prevzatiu kalenár a podielová kniha. Pri prevzatí je potrebé uhradiť členský poplatok na rok   2020 v sume 8 €.
  • Pre službu upratovania kostola v Ivanke aj v Zálesí hľadáme z radov  farníkov nových členov do upratovacích skupín. Taktiež pred blížiacou sa  zimou prosíme mužov o  vytvorenie skupín na zimnú údržbu okolia kostolov. Prihláste sa prosím v skaristiách kostolov.
  • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 1 a v Zálesí skupina č. 4.
2019-10-04T17:27:35+02:005. októbra 2019|Farské oznamy|