Farské oznamy na 1. adventnú nedeľu od 1.12.2019 do 8.12.2019

Liturgický kalendár:

 • Utorok: sv. Františka Xaverského, kňaza (spomienka)
 • Streda: sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, a sv. Barbory, panny a mučenice (ľubovoľná spomienka)
 • Piatok: sv. Mikuláša, biskupa (ľubovoľná spomienka)
 • Piatok: sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka) – 1. PIATOK V MESIACI
 • Sobota: 1. SOBOTA V MESIACI – Fatimská sobota

Úmysly sv. omší:

Nedeľa 1.12.
 7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
+ Gabriela Opšenáková
+ František Chovanec, Odorika a ostatní zosnulí z rodiny
Za farníkov
Pondelok 2.12.
18:30
Ivanka + z rodiny Mišíkovej a Galbovej a za Božie požehnanie pre živých z rodín
Utorok
3.12.
6:00
17:00
Ivanka
Zálesie
+ z rodiny Legrádyovej a Guldánovej a za Božie požehnanie pre živých z rodín
+ rodičia Tibor a Helena
Streda 4.12. 17:00
18:30
Zálesie
Ivanka
Za Božie požehnanie pre Adriána s rodinou
+ Terézia a Pavol Zvardoňoví
Štvrtok 5.12. 6:00 Ivanka Za Božie požehnanie a ochranu Panny Márie
Piatok 6.12.
18:30
Ivanka Za Božie požehnanie pre rodinu
Sobota 7.12.
 6:00
16:00
Ivanka
Zálesie
Za Ružencové spoločenstvo
Modlitby za kňazov a Fatimská sobota
Nedeľa 8.12.
 7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
+ manžel Albín
+ Ján Hanzel
Za farníkov
 • Dnes 1.12.2019 pri všetkých sv. omšiach je jesenná zbierka na charitu. Pán Boh odmeň.
 • Dnes 1.12.2019 bude posvätenie adventného venca: o 15,30 hod. v parku v Zálesí a o 17,00 hod. pri kaplnke sv. Rozálie v Ivanke.
 • Dnes 1.12.2019 o 16,00 hod. v kostole v Zálesí bude adventný koncert. Bližšie info na farskej nástenke.
 • V pondelok 2.12.2019 bude pred svätou omšou mariánske večeradlo.
 • V sobotu 7.12.2019 o 16,00 hod. v kostole v Zálesí bude adorácia  za kňazov. Po nej bude pobožnosť Fatimskej soboty.
 • V nedeľu 8.12.2019 o 16,00 hod. v kostole v Ivanke bude adventný koncert. Bližšie info na farskej nástenke.
 • Prosíme lektorov farského kostola, aby v sakristii sa zapísali na čítanie Božieho slova na ďaľšie obdobie.
 • V advente vás pozývame na Rorátne sväté omše vo farskom kostole o 6,00 hod. v utorok, štvrtok a sobotu. Prineste si so  sebou lampáše.
 • Spovedanie pred prvým piatkom:
  • Ivanka pri Dunaji
   Pondelok a streda od 17,45 hod. do sv. omše
   Utorok a štvrtok od 5,45 hod. do sv. omše
   Piatok od 17,00 hod. do sv. omše
  • Zálesie
   Utorok a streda od 16,00 hod. do sv. omše
 • V sakristiách kostolov dnes 1.12.2019 nahláste chorých pre spovedanie po domoch. Nemusia tak urobiť príbuzní chorých, ku ktorým kňaz prichádza pravidelne počas roka. Konkrétny termín spovede vám bude včas oznámený.
 • Stavanie stromčekov, betlehema a upratovanie kostola k Vianociam bude v Ivanke aj v Zálesí v sobotu 21.12.2019 od 8.00 hod. Prosíme mužov a ženy o pomoc, aby sme dôkladne pripravili priestory kostolov k sviatkom.
 • Vianočná spoveď bude v našej farnosti 4. adventnú nedeľu 22.12.2019.
 • Minulú nedeľu pri zbierke na kostol v Ivanke sa vyzbieralo 1 313,67 €. Pán Boh odmeň.
 • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 9 a v Zálesí skupina č. 3.
2019-11-29T21:42:52+01:0030. novembra 2019|Farské oznamy|