Bratia a sestry, milí farníci.

Dávam vám do pozornosti a k modlitbe text krížovej cesty ktorá, pochádza z pera  kňaza Košickej arcidiecézy, dp. Petra Fogaša.

Váš farár Štefan Rusňák

 

Krížová cesta počas epidémie COVID na stiahnutie