Rozhodnutie biskupov Slovenska

 

Vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy,
zostáva v platnosti aj rozhodnutie

o neslávení verejných bohoslužieb,
a to až do odvolania.

Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Tie kňazom, zasväteným osobám a veriacim poskytnú ďalšie potrebné usmernenia týkajúce sa Veľkonočných sviatkov.

 

Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich,
v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária.

 

 

„Prosím kňazov, aby naliehavo chránili zdravie veriacich, a zároveň boli k dispozícii pre ich duchovné potreby. Nemôžeme sa fyzicky stretávať ako zvyčajne, máme však telefón, rozhlas, televíziu, či internet: zostaňme ľuďom nablízku! Hľadajme spôsoby duchovného spoločenstva, modlitby a vzájomnej podpory. A prosím aj veriacich, aby tieto dni využili na prehĺbenie svojho duchovného života. Aby pevne vykročili na ceste milosti, a chránili sa hriechu. V domácich cirkvách, v našich rodinách, rozvíjajme teraz účasť na kňazskom, prorockom a kráľovskom poslaní Ježiša Krista, ktorú sme získali pri krste (viď KKC 783-786). Sme Boží ľud. A preto sa nebojme! Pán nás nenechá búrke napospas. “Modlitba a tichá služba – to sú naše víťazné zbrane.“ Takto nás vedie Svätý Otec, a takto sa všetci zjednoťme v nasledujúcich dňoch.“

 

V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy katechizmu (porov. č. 2183) a kódexu (porov. kán. 1248 § 2), ktoré stanovujú, že v prípade, keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča venovať rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého písma, recitovaním Liturgie hodín alebo iných modlitieb či už osobne alebo v rodine.

 

Televízia LUX bude vysielať sväté omše z Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v TV LUX v nasledovných časoch:

PONDELOK – PIATOK – 7:00 hod., 12:00 hod., 18:30 hod.
SOBOTA – 7:00 hod., 18:30 hod.
NEDEĽA 22. 3. 2020 – 10:00 hod., 18:30 hod.

 

V situácii, keď  nie je možné fyzicky sa zúčastňovať prijímania Eucharistie vo svätých omšiach, a k dispozícii je len sledovanie rozhlasových či televíznych prenosov bohoslužieb, povzbudzujeme k duchovnému svätému prijímaniu :

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe  ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej príležitosti k hriechu. Moja duša túži po Tebe, ale keďže Ťa teraz nemôžem sviatostne prijať , príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj aby som vždy žil v Tvojej milosti a tak plnil Tvoju  vôľu.  Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

„Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska,
prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu.
Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov,
ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby.
Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!“

Ako pozerať doma prenos svätej omše.

V čase zákazu verejných svätých omší je možné si ich nahradiť aspoň sledovaním priameho prenosu cez niektoré z médií. V súčasných mimoriadnych podmienkach je to maximum, ktoré sa dá za daných okolností urobiť.

Stále však platí, že najplnšou účasťou na svätej omši je osobná prítomnosť s prijatím Eucharistie. Ak nám to však je znemožnené z akýchkoľvek dôvodov, sme povinný urobiť maximum, ktoré pripúšťajú aktuálne obmedzenia. A počas nich sa modliť o čo najskorší návrat do normálnych podmienok.
Boh vidí našu dobrú vôľu, dostaneme všetky potrebné milosti, ktoré potrebujeme ako kresťania do nasledujúcich dní.

Počas svätého prijímania v priamom prenose je dôležité si urobiť duchovné sväté prijímanie, čo znamená vzbudenie si osobnej vrúcnej túžby prijať Ježiša, túžby prijať ho do hĺbky vlastného srdca.

Pri účasti na svätej omši prostredníctvom priameho prenosu je dôležité mať na pamäti nasledovné:
– hoci väčšinou pozeráme televíziu v rámci oddychu niekedy aj v rôznych uvoľnených oddychových polohách, pri sledovaní svätej omše treba zaujať polohu adekvátnu tomu, že ide o priamy prenos svätej omše, živej obety Ježiša Krista.
– našu snahu byť účastný na tejto svätej omši vyjadrujeme aj tým, že sa zapájame do patričných odpovedí veriacich a vyslovujeme aj príslušné modlitby
– Počas sledovania svätej omše nič nepopíjame, nejeme, nerozprávame sa a neodbiehame, ako sa to bežne robí pri iných typoch programov.

Toto všetko sú, isteže, vonkajšie prejavy, ale oni aj vyjadrujú základný postoj srdca, ktorý je kľúčový. Má totiž vyjadrovať lásku k Ježišovi Kristovi

O. Biskup Jozef Haľko

 

vydala: Bratislava 28. marca 2020 Tlačová kancelária KBS