– Počas bohoslužieb veriaci musia mať na tvári rúško!
– Pred vstupom si vydezinfikujte ruky!
– Pred kostolom a v kostole bude služba, ktorá bude dohliadať na dodržiavanie platných pravidiel. Je treba rešpektovať ich pokyny.
– Všade aj vonku pri kostole dodržujte 2 m rozostupy.
– Zostáva tiež zákaz podávania rúk pri znaku pokoja.
– Sväté prijímanie podávame na ruku.
– Sväté prijímanie sa bude rozdávať aj vonku pred kostolom.
– Po skončení svätej omše, čo najskôr opustite priestory kostola.

Všetkých veriacich povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti.

Je na nás, aby sme tieto pravidlá, ktoré samozrejme nebudú bez ťažkostí, využili na dobré.

Ďakujeme, že si počas bohoslužieb popri obmedzeniach zachováte radostné a pokojné srdce.

 

 

Pravidlá bohoslužieb pre farnosť Ivanka pri Dunaji zostavené v zmysle usmernení TK KBS