Farské oznamy na nedeľu Zoslania Ducha Svätého od 31.5.2020 do 7.6.2020

 

Liturgický kalendár:

Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi (spomienka)
Streda: Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov (spomienka)
Štvrtok: NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA (sviatok)
Piatok: Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka (spomienka)
Nedeľa: Najsvätejšej Trojice (slávnosť) – PATROCÍNIUM v Zálesí

 

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
31.5.
 7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Ivanka
Ivanka
Za Božie požehnanie pre jubilujúcich pátrov SJ
za kňazov, diakonov a bohoslovcov
Za farníkov
Pondelok 1.6.
18:30
Ivanka + Inge Jakešová a ostatní zosnulí z rodiny
Utorok
2.6.
Ivanka Svätá omša nebude
Streda 3.6. 17:00
18:30
Zálesie
Ivanka
+ Barbora a Anton Tabačiaroví
Za Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre živých z rodiny
Štvrtok 4.6. 18:30 Ivanka + Viliam Kocian a syn Dušan a krstná mama Mária
Piatok 5.6.
18:30
Ivanka + Ľudovít Múčka a rodičia Múčkoví a Letenayoví
Sobota 6.6.
 7:00
Ivanka Za Ružencové spoločenstvo
Nedeľa 7.6.
 7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Ivanka
Zálesie
+ z rodiny Kosibovej, Anton, Jaroslav a Jozef a za dar viery v rodine
+ František Múčka
Za farníkov – hodová sv. omša pri kaplnke Najsvätejšej Trojice
 • Dnes 31.5.2020 pri všetkých sv. omšiach bude zbierka na naše kostoly. Pán Boh odmeň.
 • Dnešnou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.
 • V pondelok 1.6.2019 bude pred svätou omšou mariánske večeradlo.
 • Vo štvrtok 4.6.2020 po sv. omši bude vo farskom kostole v Ivanke pri Dunaji stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Na stretnutie príde jeden z rodičov bez dieťaťa.
 • Spovedanie pred prvým piatkom:

Ivanka pri Dunaji:

Pondelok od 17,45 hod. do sv. omše
Streda od 17,45 hod. do sv. omše
Štvrtok od 17,00 hod. do sv. omše
Piatok od 17,00 hod. do sv. omše

Zálesie:

Streda od 16,00 hod. do sv. omše

 • Úmysly sv. omší, ktoré boli zapísané na mesiac marec a apríl budú v polovici júna odslúžené. Zapísať úmysly na ďalšie obdobie si môžete v Ivanke od pondelka  8.6.2020 po sv. omši v sakristii. Ohľadom úmyslov sv. omší v Zálesí sa informujte u pána kostolníka.
 • Sv. omše v nedeľu budú slúžené až do odvolania v Ivanke pri Dunaji, v areáli za kaštieľom o 7,30 hod., 9,00 hod. a 10,30 hod. Sv. omša o 9,00 hod. je určená  pre  seniorov. V prípade nepriaznivého počasia budú sv. omše v kostole. Vo všedné dni budú slúžené v kostole Ivanka aj Zálesie podľa farských oznamov.
 • Na budúcu nedeľu 7.6.2020 na slávnosť Najsvätejšej Trojice slávime patrocínium v Zálesí.
  Sväté omše budú v Ivanke pri Dunaji o 7,30 hod. a 9,00 hod. a v Zálesí pri kaplnke   Najsvätejšej Trojice hodová sv. omša 10,30 hod. Po sv. omši v Zálesí bude farská ofera. Pán Boh odmeň.
 • Pán Boh odmeň všetkým bohuznámym, ktorí obetovali milodary na kostol v Ivanke a Zálesí.
 • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 17 a v Zálesí skupina č. 2. Zároveň prosíme veriacich zo Zálesia o pomoc pri upratovaní kaplnky  Najsvätejšej Trojice a jej okolia, v sobotu 6.6.2020 o 9,00 hod.

 

Usmernenia k sláveniu bohoslužieb:

  • Počas bohoslužieb veriaci musia mať na tvári rúško!
  • Pred vstupom si vydezinfikujte ruky!
  • Pred kostolom a v kostole bude služba, ktorá bude dohliadať na dodržiavanie platných pravidiel. Je treba rešpektovať ich pokyny.
  • Všade aj vonku pri kostole dodržujte 2 m rozostupy.
  • Zostáva tiež zákaz podávania rúk pri znaku pokoja.
  • Sväté prijímanie podávame na ruku.
  • Sväté prijímanie sa bude rozdávať aj vonku pred kostolom.
  • Po skončení svätej omše, čo najskôr opustite priestory kostola.

Všetkých veriacich povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Je na nás, aby sme tieto pravidlá, ktoré samozrejme nebudú bez ťažkostí, využili na dobré. Ďakujeme, že si počas bohoslužieb popri obmedzeniach zachováte radostné a pokojné srdce.

 

 

 

2020-05-30T17:35:49+02:0030. mája 2020|Farské oznamy|