Farské oznamy na nedeľu Najsvätejšej Trojice od 7.6.2020 do 14.6.2020

Liturgický kalendár:

Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (slávnosť) – prikázaný sviatok
Sobota: Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
7.6.
 7:30
9:00
10:30
Ivanka
Ivanka
Zálesie
+ z rodiny Kosibovej, Anton, Jaroslav a Jozef a za dar viery v rodine
+ František Múčka
Za farníkov – hodová sv. omša pri kaplnke Najsvätejšej Trojice
Pondelok 8.6.
18:30
Ivanka + Ján Jánošík a manželka Mária a ostatní zosnulí z rodiny
Utorok
9.6.
Ivanka Svätá omša nebude
Streda 10.6. 17:00
18:30
Zálesie
Ivanka
+ Marta, Tibor a rodičia z obidvoch strán
+ Jozef Nádaždy a za Božie požehnanie pre živých z rodiny
Štvrtok 11.6.  8:00
18:30
Ivanka
Ivanka
+ manželka Margita a rodičia z obidvoch strán
+ Helena Froncová
Piatok 12.6.
18:30
Ivanka + František Horňák a rodičia z obidvoch strán
Sobota 13.6.
 7:00
Ivanka Poďakovanie Pánu Bohu za 50 r. života a prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie
Nedeľa 14.6.
 7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Ivanka
Ivanka
Na úmysel darcu
+ mama Vlasta Masaryková
Za farníkov
 • V dnešnú nedeľu Najsvätejšej Trojice slávime patrocínium kostola v Zálesí. Sv. omše budú v Ivanke 7,30 a 9,00 hod. a hodová sv. omša bude o 10,30 hod. v  Zálesí pri kaplnke Najsvätejšej Trojice. Po sv. omši bude farská ofera.  Pán Boh odmeň. Ďakujeme farníkom, za pomoc pri príprave hodovej sv. omše.
 • V pondelok bude pred svätou omšou mariánske večeradlo.
 • Úmysly sv. omší, ktoré boli zapísané na mesiac marec a apríl budú v polovici júna odslúžené. Zapísať úmysly na ďalšie obdobie si môžete v Ivanke od pondelka  8.6.2020 po sv. omši v sakristii. Ohľadom úmyslov  sv. omší v Zálesí sa informujte u pána kostolníka.
 • Sv. omše v nedeľu budú slúžené až do odvolania v Ivanke, v areáli za kaštieľom o 7,30 hod., 9,00 hod. a 10,30 hod. Sv. omša o 9,00 hod. je určená pre  seniorov. V prípade nepriaznivého počasia budú sv. omše v kostole. Vo všedné dni budú slúžené v kostole Ivanka aj Zálesie podľa farských oznamov.
 • Na štvrtok 11.6.2020 pripadá prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – Božie Telo. Ešte stále je potrebné dodržať platné opatrenia, ktoré  neumožnia využiť plnú  kapacitu našich kostolov, z toho dôvodu budú sv. omše na prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi nasledovne:

streda 10.6.2020 :
kostol Zálesie 17,00 hod.
s platnosťou na prikázaný sviatok
kostol Ivanka 18,30 hod. s platnosťou na prikázaný sviatok

štvrtok 11.6.2020:
kostol Ivanka 8,00 hod. vyhradená prednostne seniorom
za kaštieľom 18,30 hod.

 • Vzhľadom na súčasnú kapacitu kostolov prosíme veriacich, aby miesta v kostole v Zálesí v stredu 10.6.2020 prednostne prenechali veriacim filiálky. A tiež v  Ivanke  vo štvrtok 11.6.2020 pri sv. omši o 8,00 hod. miesta prednostne prenechali seniorom.
 • Pri večernej sv. omši vo štvrtok 11.6.2020 bude Eucharistická procesia.  Prosíme farníkov o pomoc pri stavaní oltárikov. Začiatok prípravy je o 17.00 hod.  V prípade nepriaznivého počasia bude sv. omša v kostole.
 • V piatok 12.6.2020 po sv. omši bude vo farskom kostole informačné stretnutie s birmovancami.
 • V sobotu 13.6.2020 o 9,00 hod. bude vo farskom kostole katechéza pre deti k 1. sv. prijímaniu. Prosíme o dochvíľnosť, aby sme plne využili čas, ktorý máme  k dispozícii.
 • Prosíme farníkov, mužov i ženy, ktorí by vedeli pomôcť pri údržbe priestranstva farského kostola a krížovej cesty, aby sa prihlásili v sakristii u pani kostolníčky.  Zároveň ďakujem ženám, ktoré doteraz túto službu zabezpečovali.
 • Minulý týždeň sme mali pravidelnú mesačnú zbierku na naše kostoly. Pri sv. omšiach sa vyzbieralo 1 133,15 €.
 • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 18 a v Zálesí skupina č. 3.

Usmernenia k sláveniu bohoslužieb:

  • Počas bohoslužieb veriaci musia mať na tvári rúško!
  • Pred vstupom si vydezinfikujte ruky!
  • Pred kostolom a v kostole bude služba, ktorá bude dohliadať na dodržiavanie platných pravidiel. Je treba rešpektovať ich pokyny.
  • Všade aj vonku pri kostole dodržujte 2 m rozostupy.
  • Zostáva tiež zákaz podávania rúk pri znaku pokoja.
  • Sväté prijímanie podávame na ruku.
  • Sväté prijímanie sa bude rozdávať aj vonku pred kostolom.
  • Po skončení svätej omše, čo najskôr opustite priestory kostola.

Všetkých veriacich povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Je na nás, aby sme tieto pravidlá, ktoré samozrejme nebudú bez ťažkostí, využili na dobré. Ďakujeme, že si počas bohoslužieb popri obmedzeniach zachováte radostné a pokojné srdce.

 

 

 

2020-06-07T08:20:38+02:006. júna 2020|Farské oznamy|