Farské oznamy na 12. nedeľu v období cez rok od 21.6.2020 do 28.6.2020

Liturgický kalendár:

Streda: Narodenie Sv. Jána Krstiteľa (slávnosť)
Nedeľa: Patrocínium farského kostola – Narodenie Sv. Jána Krstiteľa (slávnosť)

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
21.6.
 7:30
9:00
10:30
Ivanka
Ivanka
Ivanka
Za dar viery, nádeje a lásky pre celú rodinu
+ rodičia, brat a ostatní zosnulí z rodiny a za Božie požehnanie, uzdravenie a obrátenie v rodine
Za farníkov
Pondelok 22.6.
18:30
Ivanka + Anton a Marta a starí rodičia z obidvoch strán
Utorok
23.6.
Ivanka Svätá omša nebude
Streda 24.6. 17:00
18:30
Zálesie
Ivanka
Poďakovanie za Božie požehnanie a prosba o dary Ducha Svätého
+ rodičia a ostatní zosnulí z rodiny
Štvrtok 25.6.  18:30 Ivanka + Milan Valček a synovia Peter a Martin
Piatok 26.6.
18:30
Ivanka + Helena, Štefan a Ľudovít Dvoreckí
+ Oskar a Margita Rajtloví
+ Marcela Boledovičová
Sobota 27.6.
 7:00
Ivanka Za zosnulých a živých z rodiny Nováčkovej
Nedeľa 28.6.
 7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Ivanka
Ivanka
+ Štefan a Viera Štiglicoví, syn Róbert a ostatní zosnulí z rodiny
Na úmysel darcu
Za farníkov
 • Slovenskí biskupi vzhľadom na pokračujúce uvoľňovanie protiepidemických opatrení rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti  veriacich  na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17.6.2020. Všetky ostatné zavedené  pravidlá zostávajú stále v platnosti.
 • Sv. omše v nedeľu budú slúžené až do odvolania v Ivanke, v areáli za kaštieľom o 7,30 hod., 9,00 hod. a 10,30 hod. Sv. omša o 9,00 hod. je určená pre  seniorov. V prípade nepriaznivého počasia budú sv. omše v kostole. Vo  všedné dni budú slúžené v kostole Ivanka aj Zálesie podľa farských oznamov.
 • Dnes pri všetkých sv. omšiach bude zbierka na dobročinné diela Sv. Otca Pán Boh odmeň.
 • V pondelok bude pred svätou omšou mariánske večeradlo.
 • V piatok 26.6.2020 bude stretnutie birmovancov. Začíname sv. omšou.
 • V sobotu 27.6.2020 o 9,00 hod. bude vo farskom kostole katechéza pre deti k 1. sv. prijímaniu. Prosíme o dochvíľnosť, aby sme plne využili čas, ktorý  máme k dispozícii.
 • Na budúcu nedeľu bude slávnosť pri príležitosti patrocínia farského kostola sviatku Narodenia Sv. Jána Krstiteľa. Hodová sv. omša bude o 10,30 hod.  v Ivanke za kaštieľom. Po sv. omšiach bude farská ofera. Pán Boh odmeň.
 • Úmysly sv. omší na júl a august v Ivanke si môžete zapísať po sv. omšiach v sakristii. Ohľadom úmyslov sv. omší v Zálesí sa informujte u pána kostolníka.
 • Prosíme farníkov, mužov i ženy, ktorí by vedeli pomôcť pri údržbe priestranstva farského kostola a krížovej cesty, aby sa prihlásili v sakristii u pani kostolníčky.
 • Bohuznámi obetovali na kostoly 100 a 70 €. Pán Boh odmeň.
 • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 2 a v Zálesí skupina č. 5.
2020-06-24T20:11:03+02:0020. júna 2020|Farské oznamy|