Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Petra a Pavla, apoštolov (slávnosť) – PRIKÁZANÝ SVIATOK
Štvrtok: Návšteva Panny Márie (sviatok)
Piatok: Sv. Tomáša, apoštola (sviatok) – PRVVÝ PIATOK V MESIACI
Sobota: Prvá sobota v mesiaci – FATIMSKÁ SOBOTA
Nedeľa:  Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov (slávnosť)

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
28.6.
 7:30
9:00
10:30
Ivanka
Ivanka
Ivanka
+ Štefan a Viera Štiglicoví, syn Róbert a ostatní zosnulí z rodiny
Na úmysel darcu
Za farníkov
Pondelok 29.6.
8:00
17:00
18:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
Za Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre deti a vnúčatá
+ Paulína, Michal a rodičia z obidvoch strán
+ Imrich Nagy
Utorok
30.6.
Ivanka Svätá omša nebude
Streda 1.7. 17:00
18:30
Zálesie
Ivanka
+ rodičia, bratia a krstní rodičia
Za Božiu pomoc pri pôrode
Štvrtok 2.7.  7:00 Ivanka Poďakovanie Pánu Bohu za 80 rokov života a prosba o Božie požehnanie pre celú rodinu
Piatok 3.7.
18:30
Ivanka Poďakovanie Pánu Bohu za 50 rokov spoločného manželského života a prosba o Božie požehnanie pre celú rodinu
Sobota 4.7.
 7:00
9:00
Ivanka
Ivanka
Za Ružencové spoločenstvo
Za proprijímajúce deti a ich rodiny
Nedeľa 5.7.
 7:30
 9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
Poďakovanie Pánu Bohu za 90 rokov života a prosba o Božie požehnanie a ochranu Panny Márie
Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie
Za farníkov
 • Dnešná nedeľa je slávnosť patróna nášho farského kostola sv. Jána Krstiteľa. Pri všetkých sv. omšiach je farská ofera. Pán Boh odmeň.
 • Slovenskí biskupi vzhľadom na pokračujúce uvoľňovanie protiepidemických opatrení rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti  veriacich  na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17.6.2020. Ostatné opatrenia  zostávajú v platnosti.
 • Od nasledujúcej nedele 5.7.2020 budú sv. omše o 7,30 a 10,30 hod. slúžené  v Ivanke za kaštieľom, v prípade nepriaznivého počasia v kostole. Sv. omša o 9,00 hod. sa už bude slúžiť v kostole v Zálesí.
 • Vo štvrtok 2.7.2020 na sviatok Návštevy Panny Márie bude pred svätou omšou mariánske večeradlo.
 • Spovedanie pred prvým piatkom:

Ivanka pri Dunaji:
Pondelok: kostol od 7,00 hod. do rannej sv. omše
Pondelok: kaštieľ počas večernej sv. omše
Streda: od 17,45 hod. do sv. omše
Štvrtok: od 6,30 hod. do sv. omše
Piatok: od 17,00 hod. do sv. omše

Zálesie:
Pondelok od 16,00 hod. do sv. omše
Streda od 16,00 hod. do sv. omše

 • V stredu 1.7.2020 o 16.00 hod. sa uskutoční v areáli kaštieľa stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov. V piatok 3.7.2020 o 9.00 hod. bude vo farskom  kostole spoveď prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.
 • V sobotu 4.7.2020 o 9,00 hod. bude v areáli za kaštieľom slávnosť prvého sv. prijímania. Deti s rodičmi sa zhromaždia za kaštieľom o 8,30 hod.
 • Úmysly sv. omší na júl a august v Ivanke si môžete zapísať po sv. omšiach v sakristii. Ohľadom úmyslov sv. omší v Zálesí sa informujte u pána kostolníka.
 • Prosíme farníkov, mužov i ženy, ktorí by vedeli pomôcť pri údržbe priestranstva farského kostola a krížovej cesty, aby sa prihlásili v sakristii u pani kostolníčky.
 • Prosíme lektorov z Ivanky, aby sa zapísali na čítanie Božieho slova na ďalšie obdobie v sakristii kostola.
 • Bohuznámy obetoval na kostol v Ivanke 100 €. Pán Boh odmeň.
 • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 3 a v Zálesí skupina č. 6.
2020-06-27T23:14:51+02:0027. júna 2020|Farské oznamy|
Go to Top