Farské oznamy na 23. nedeľu v období cez rok od 6.9.2020 do 13.9.2020

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazova a mučeníkov (spomienka)
Utorok:
Narodenie Panny Márie (sviatok)
Piatok: CELODENNÁ VÝROČNÁ POKLONA v našej farnosti od 10:00 do 18:30 hod.
Sobota:
Najsvätejšieho mena Panny Márie (ľubovoľná spomienka)

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
6.9.
 7:30
9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
+ z rodiny Balejovej a Nagyovej (sv. omša pri kaplnke sv. Rozálie)
+ mama Rozália a brat Daniel
Za farníkov (sv. omša pri kaplnke sv. Rozálie)
Pondelok 7.9.
18:30
Ivanka + Augaustín Nagy a ostatní zosnulí z rodiny a za Božie požehnanie pre živých z rodiny
Utorok
8.9.
17:00
18:30
Zálesie
Ivanka
Ku cti Ducha Svätého
+ z rodiny Mišíkovej a Galbovej a za Božie požehnanie pre živých z rodiny
Streda 9.9. 17:00
18:30
Zálesie
Ivanka
+ Kamil a Angela Romančíkoví
+ Margita Mrázová
Štvrtok 10.9. Svätá omša nebude
Piatok 11.9.
9:00
od 10:00
Ivanka
Ivanka
Poďakovanie Pánu Bohu za 80 rokov života a prosba o Božie požehnanie pre celú rodinu
Celodenná výročná poklona vo farskom kostole v Ivanke od 10:00 do 18:30 hod.
Sobota 12.9.
 7:00
Ivanka Za živé a zosnulé Márie našej farnosti
Nedeľa 13.9. 7:30
9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
+ rodičia, súrodenci a starí rodičia
Za oslobodenie, uzdravenie a premenenie Zuzany a Paulíny
Za farníkov
  • Ďakujme všetkým farníkom, ktorí sa podielali na príprave slávnosti sv. Rozálie.
  • V utorok bude pred svätou omšou mariánske večeradlo.
  • V piatok 11.9.2020 bude v našej farnosti celodenná výročná poklona. Sviatosť oltárna k verejnej poklone bude vystavená o 10,00 hod.,  ukončenie poklony bude o 18,30 hod. Večer sv. omša nebude. Tento deň je významným pre našu farnosť. Pozývam vás, aby ste, ako vám to  povinnosti dovolia, prichádzali pred vystavenú sviatosť oltárnu prosiť za potreby rodín, farnosti, celej Cirkvi a sveta. Počas dňa  je potrebné  zabezpečiť stálu prítomnosť v kostole, preto vás prosíme o zapísanie do rozpisu poklony v polhodinových intervaloch. Hárok je na stolíku pod chórom.
  • V piatok 11.9.2020 o 18,30 hod. po uložení sviatosti oltárnej na záver celodennej výročnej poklony bude stretnutie birmovancov.
  • V sobotu 12.9.2020 v čase od 15.00 do 17.00 hod. sa v Pastroračnom centre sv. Rozálie uskutoční zbierka na pomoc pre slovenské deti a ich  rodiny v Rumunsku. Kto by sa chcel podieľať na tejto pomoci zo školských potrieb sú vítané: zošity, ceruzky, perá, farbičky, vodové farby a  štetce, školské tašky, detské knihy a všetkého, čo uznáte za vhodné. Rodiny Slovákov v Rumunsku  môžete podporiť tiež trvanlivými  potravinami: cukrom, ryžou, olejom, cestovinami  a konzervami.
  • Na budúcu nedeľu 13.9.2020 pri všetkých sv. omšiach bude presunutá zbierka pre Svätú zem – Boží hrob, ktorá sa počas pandémii  neuskutočnila. Pán Boh odmeň.
  • V mesiaci október bude zápis prvoprijímajúcich detí na prípravu k prijatiu sviatosti oltárnej. Prihlásiť sa môžu deti tretích a vyšších ročníkov ZŠ. Deti, ktoré neboli pokrstené v našej farnosti si k zápisu prinesú krstný list. Vyžiadajú si ho vo farnosti, kde boli pokrstení. Vybavenie  krstného  listu si nenechávajte prosím na poslednú chvíľu, tento doklad je podmienkou zapísania.
  • Bohuznámy darca obetoval na kostol v Ivanke 100 €. Pán Boh odmeň.
  • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 13 a v Zálesí skupina č. 7.
2020-09-04T22:20:08+02:005. septembra 2020|Farské oznamy|
Go to Top