Kliknite na zobrazenie obsahu dokumentu:

O p a t r e n i e
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto
so sídlom v Bratislave
pri ohrození verejného zdravia, 12.9.2020