Svätá omša v pondelok, stredu a v piatok je bez zmeny.