Drahí bratia a sestry, milí farníci!

V pondelok po  večernej svätej omši som si nešťastným pádom zlomil rebrá. Môj zdravotný stav si vyžaduje domácu liečbu minimálne na 8 týždňov. S veľkou ľútosťou Vám musím oznámiť, že počas tohto obdobia nebudem môcť slúžiť sväté omše, podávať sväté prijímanie a vysluhovať sviatosť zmierenia.

Chcem Vás poprosiť, aby ste k prijatiu týchto sviatostí využili  okolité farnosti a Bratislavu.

V tejto ťažkej skúške, v bolesti nielen telesnej, ale i duchovnej, ako Váš duchovný otec, spájam sa so všetkými trpiacimi,  chorými a nevládnymi v našej farnosti.

Ďakujem za Vaše modlitby a uisťujem Vás o mojej blízkosti.

Drahí bratia a sestry, vkladám celú farnosť pod ochranu Panny Márie  a  posielam svoje požehnanie.

Štefan Rusňák, farár