Farské oznamy na 33. nedeľu v období cez rok od 15.11.2020 do 22.11.2020

Liturgický kalendár:

Utorok: Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky (spomienka)
Sobota: Obetovanie Panny Márie (spomienka)
Nedeľa: Nedeľa Krista Kráľa (slávnosť)

Úmysly sv. omší:

Nedeľa
15.11.
PN
Pondelok 16.11. PN
Utorok
17.11. PN
Streda 18.11. PN
Štvrtok 19.11. PN
Piatok 20.11.
18:30
Ivanka + Milan Gaman a rodičia z obidvoch strán a za Božie požehnanie pre živých z rodiny
Sobota 21.11.
 
PN
Nedeľa 22.11.  9:00
10:30
Zálesie
Ivanka
Na úmysel darcu
+ Alojz a Bohumír a za Božie požehnanie pre živých z rodiny
  • Za aktuálnych okolností, v ktorých je potrebné dodržať opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19, bude možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých  veriacich predĺžená na celý mesiac november, a sú prispôsobené úkony  a podmienky na ich získanie, aby sa zaistila bezpečnosť veriacich. Plné znenie  Dekrétu o odpustkoch nájdete na farskej nástenke a tiež na farskej stránke  www.fara.ivanka.sk
  • Od pondelka 16.11.2020 na základe vyhlášky ÚVZ platia nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb. Počet veriacich na  bohoslužbách je odvodený od pravidla obsadenosti polovice existujúcej kapacity kostola miest na sedenie (v laviciach, na lavičkách a stoličkách), nie je   možné obsadiť v kostole miesta na státie, ani sa zhromažďovať vo väčších počtoch pred kostolom. Všetky miesta v laviciach a na lavičkách sú výrazne  označené. Prosíme farníkov, aby zaujali miesto presne na značke. T.č. neplatí ani postup z predchádzajúcich opatrení, že rodina môže sedieť spolu.  Rešpektujte tiež umiestnenie stoličiek, a nepresúvajte ich. Pri vstupe do kostola sa prosím riaďte pokynmi službukonajúcimi farníkmi. Nezabudnite na  dezinfekciu rúk, ako aj platnosť všetkých hygienických opatrení, ktoré neboli zrušené. Zároveň pri odchode z kostola treba pamätať na to, že nebol  zrušený zákaz zhromažďovania sa, teda nie je prípustné po sv. omši zdržiavať sa pred kostolom. Ak nedodržíme základné pravidlá, berieme na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa ťažko dosahovalo, znovu prídeme.
  • Zápis prvoprijímajúcich detí na prípravu k sviatosti oltárnej sa do odvolania ruší. Sledujte farské oznamy.
  • Farská kancelária je až do odvolania zatvorená. Kontaktujte nás telefonicky, alebo e-mailom: fara.ivanka@gmail.com A nezabudnite uviesť telefonický kontakt.
  • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 5 a v Zálesí skupina č. 8.
2020-11-19T14:30:34+01:0019. novembra 2020|Farské oznamy|
Go to Top