Táto vianočná iniciatíva Hnutia kresťanských spoločenstiev detí tzv. eRka na Slovensku prebieha už 26 rokov. V Ivanke a v Zálesí sa do tejto zbierky pre chudobných v Afrike zapájajme už 21. rok.

Tento rok sa zbierka pre chudobných taktiež koná, len potrebujeme zohľadniť aktuálne hygienické opatrenia. Nakoľko tieto nám nedovoľujú chodiť po domoch, zbierka sa tento rok koná spôsobom milodaru, ktorý môžete odovzdať do Dobro – novinovej pokladničky v sakristii kostola alebo katechétke M. Čaputovej kedykoľvek ju stretnete.

Výťažok tohoročnej zbierky bude použitý na projekty v Južnom Sudáne, Keni, Etiópii, Ugande, Tanzánii, Rwande a Kamerune. Projekty financované z Dobrej noviny sú v zásade určené najslabším a najohrozenejším, deťom, mladým, ženám,  rodinám v núdzi i ľuďom s postihnutím. Projekty sú zamerané na základné ľudské potreby – pitná voda, vzdelanie, zdravotnícka starostlivosť, dodržiavanie ľudských práv, vychádzajú z miestnych potrieb a kultúry so silným rozvojovým aspektom a s dlhoročnou perspektívou.

Usporiadatelia Dobro novinovej zbierky povzbudzujú, aby sa zbierky konali, aby rozvojové projekty mohli pokračovať aj v tomto pre svet náročnom čase.

Nech vás dobrý Boh požehná, vedie a naplní svojím pokojom.

Viac o projektoch sa dozviete na stránkach Dobrej  noviny .

Mária Čaputová