TK KBS

S účinnosťou od 1. do 24. januára 2021

verejné slávenia bohoslužieb

 sú pozastavené.

 Farská kancelária je až do odvolania zatvorená.
Kontaktujte nás telefonicky, alebo e-mailom: fara.ivanka@gmail.com
Pri posielaní e-mailu uveďte aj telefonický kontakt.