Milí bratia a sestry,
chceme sa s Vami podeliť s vyhodnotením vianočného koledovania pre Dobrú Novinu. Z tejto zbierky pre chudobné deti v Afrike sa podporujú konkrétne projekty na zmiernenie negramotnosti a veľkej hmotnej biedy. Naším každoročným príspevkom dávame týmto ľuďom svetlo nádeje.

Tohto roku, vzhľadom na opatrenia vo vianočnom čase, nebolo možné konať koledovanie z domu do domu, dokonca ani popod okna…Takže vaše milodary prichádzali cestou vynaliezavého osobného kontaktu, alebo pokladničkou v kostole (Zálesie).

S radosťou Vám oznamujeme, že zbierka pre Dobrú Novinu v Ivanke a Zálesí činí spolu: 2754,- eur.
Všetky peniaze už boli odoslané na účet Dobrej Noviny.

Ďakujeme Vám, že ste aj tohto roku nášmu koledníckemu podujatiu tak priali. Ďakujeme za každú formu podpory a za každý dar. Viacerí z vás boli zanietení a pripravení „ísť“ a už dlhší čas pred koledovaním sa zaujímali a ponúkali svoje sily. Veľmi pekne vám ďakujem za všetku dobrú vôľu, ochotu a záujem o toto Koledovanie pre chudobných.

Aj tohoročná zbierka je ovocím veľkej lásky a veľkodušnosti.

Na záver ešte, chcem všetkým popriať, aby sme sa po celý rok tešili z bezpečia, ktoré v Bohu máme a z toho, že chráni nás, naše rodiny, naše obce, náš národ, naše Slovensko, spoločnú Európu a celý svet. Lebo bez neho nič nemôžeme urobiť!

Mária Čaputová