Buď pozdravený ochranca Vykupiteľa
a ženích Panny Márie.
Tebe Boh zveril svojho Syna;
v teba Mária vložila svoju dôveru;
s tebou sa Kristus stal mužom.
Ó, blažený Jozef, ukáž, že si aj naším otcom
a veď nás po ceste života.
Vypros nám milosť, milosrdenstvo a odvahu
a ochráň nás pred každým zlom. Amen.

 

Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Urobil tak dňa 8. decembra apoštolským listom s názvom Patris corde (S otcovským srdcom).

Mimoriadny Rok sv. Jozefa potrvá do 8. decembra 2021.

Pri tejto príležitosti boli vydaný dekrét Apoštolskej penitenciárie, ktorým pápež František udeľuje dar odpustkov pri príležitosti Roku svätého Jozefa. Jeho oficiálny preklad prináša Konferencia biskupov Slovenska (KBS) na svojej internetovej stránke.

V prílohe Vám prinášame odkaz na božúrku v pdf formáte k  úcte svätého Jozefa a popis ikony svätého Jozefa.  V brožúre sa nachádza aj výber z listu pápeža Františka, ktorým vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa, podmienky získania úplných odpustkov a biblický pohľad na osobu sv. Jozefa, ktorý pripravil kežmarský farár a dekan František Trstenský.

Cieľom pastoračnej aktivity je povzbudiť veriacich, zvlášť manželov a otcov, aby sa spoločne v rodinách modlievali k svätému pestúnovi.

Viac k mimoriadnemu Roku svätého Jozefa nájdete na stránke TK KBS