Milí farníci, rád by som upriamil Vašu pozornosť.

Slovenská televízia odvysiela najbližší víkend sväté omše
z nášho kostola sv. Jána Krstiteľa v Ivanke pri Dunaji
v týchto termínoch:

v sobotu 20.2.2021 o 18:00 hod. na STV3 .

a v nedeľu 21.2.2021 o 10:00 hod. na STV 1 .

Pozývam Vás, milí veriaci  a farníci, spojme sa duchovným spôsobom v tento mimoriadny čas,
kedy aspoň cez obrazovky môžeme byť  „prítomní“  v našom chráme.

Váš farár, Štefan Rusňák