Liturgický kalendár:

Nedeľa: Druhá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva

 

Od 1. apríla 2021 je povolená individuálna pastoračná služba, preto počas veľkonočných sviatkov bude
farský kostol  v Ivanke pri Dunaji
otvorený pre súkromnú modlitbu a individuálne prijatie Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej:

Tretia Veľkonočná nedeľa 18.4.2021

farský kostol  v Ivanke pri Dunaji
od 9:00 do 10:00 a od 16:00 do 17:00

Dodržiavanie platných hygienických  opatrení vnútri kostola: respirátor, dezinfekcia pri vstupe.