Zápis do Cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov v Ivanke pri Dunaji

bude v dňoch 5. – 7. 5. 2021 od 14,00hod. – 17,00hod. 
ak to epidemiologická situácia dovolí.

Bližšie informácie nájdete na web stránke školy https://www.cmsivanka.sk

S kresťanským pozdravom sr. Laura, FDC