Liturgický kalendár:

Piatok: Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka (spomienka)

Úmysly sv. omší:

Dátum Čas Úmysel svätej omše
Pondelok 19.4.2021
18:30
Ivanka + Jozef Rado
Utorok
20.4.2021
7:00
Ivanka + Jozef Nádaždy a za Božie požehnanie pre živých z rodiny
Streda 21.4.2021 18:30 Ivanka Poďakovanie a prosba o Božie požehnanie pri životnom jubileu
Štvrtok 22.4.2021 18:30 Ivanka Za Božie požehnanie pre rodičov a bratov s rodinami
Piatok 23.4.2021
18:30
Ivanka + Vojtech Rucel a rodičia z obidvoch strán
Sobota 24.4.2021
17:00
.
18:30
Zálesie
.
Ivanka
Za dobrodincov združenia Spitituale
( sv. omša s platnosťou na nedeľu)
+ Ján Jánošík, manželka Mária a ostatní zosnulí z rodiny
( sv. omša s platnosťou na nedeľu)
Nedeľa 25.4.2021 7:30
9:00
10:30
Ivanka
Zálesie
Ivanka
Za Božiu pomoc pre matku a dieťa pri pôrode
Poďakovanie a prosba o Božie požehnanie pre rodinu
Za farníkov
  • Epidemiologická situácia na Slovensku sa postupne zlepšuje a stabilizuje, a tak sa budeme môcť stretnúť, hoci s obmedzeniami, pri slávení svätých  omší v kostoloch. Po trojmesačnom  zákaze sú od pondelka 19.4.2021 povolené  verejné bohoslužby. Počet veriacich na sv.  omši  v chráme je obmedzený – 1 osoba na 15 m². Ak sa  z tohto dôvodu nebudete môcť zúčastniť bohoslužieb v chráme,  ponúkam vám možnosť prijatia Eucharistie po skončení sv. omše.
  • V pondelok 19.4.2021 pred sv. omšou sa modlíme mariánske večeradlo.
  • Od pondelka 19.4.2021 si v Ivanke môžete zapísať úmysly sv. omší na mesiac máj a jún. V Zálesí sa v tejto veci obráťte na pána kostolníka.
  • Spovedanie je 1/2 hodinu pred sv. omšou.
  • Na budúcu nedeľu 25.4.2021 bude zbierka na seminár. Pán Boh odmeň.
  • Farská kancelária je až do odvolania zatvorená. Kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom: fara.ivanka@gmail.com.
    Pri posielaní e-mailu, nezabudnite uviesť aj telefonický kontakt.
  • Upratovanie kostola bude mať v sobotu v Ivanke skupina č. 11 a v Zálesí skupina č. 5.
2021-04-24T21:54:45+02:0018. apríla 2021|Farské oznamy|
Go to Top